1 Mei: Dag van de Arbeid in Utrecht en Amsterdam

Van het Utrechtse affiche.
Op zondag 1 mei wordt overal in de wereld de Dag van de Arbeid gevierd. In Nederland dit jaar onder andere in Utrecht en Amsterdam.

In Utrecht wordt onder het motto “1 Mei: dag van solidariteit en verzet tegen het kapitalisme” een demonstratie georganiseerd door enkele anarchistische groepen en Doorbraak. Het startpunt zal station Utrecht Zuilen zijn en de demonstratie start om 14:00 uur. Voor meer info en achtergronden kun je op 19 april de informatieavond van de Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) bezoeken. Daarnaast heeft de coördinatiegroep een eigen website waarop meer informatie te vinden is.

Vanuit Nijmegen en Arnhem gaat er een bus naar de demonstratie.

In Amsterdam vindt onder het motto “Tegen bezuinigingen… voor een sociaal beleid” een manifestatie plaats op het Beursplein van 14:00 tot 16:00 uur. De organisatie is hier in handen van het Steuncomité Sociale Strijd (SSS), waarin ook Doorbraak vertegenwoordigd is. Er zullen hier sprekers en muziek te beluisteren zijn en de betrokken organisaties zullen aanwezig zijn met informatiestands.

We roepen iedereen op om naar een van deze 1-mei vieringen te gaan, om zo te protesteren tegen de bezuinigingen en voor een solidaire, vrije en niet-kapitalistische samenleving.

De oproep en het programma van de Amsterdamse bijeenkomst staat inmiddels op de SSS-site. Hieronder de Utrechtse oproep en de affiches voor de beide vieringen.

Koos Kuijt


De oproep voor Utrecht

“1 Mei is wereldwijd een dag van solidariteit en sociale strijd, met als inzet een vrije en solidaire samenleving. Die samenleving kunnen we echter alleen realiseren door onszelf van onderop te organiseren, niet door te vertrouwen op de bestaande instanties. De staat beschermt immers de belangen van diegenen die profiteren van het kapitalisme: de banken, de grote ondernemingen en de welgestelden.

De overheid heeft zich diep in de schulden gestoken door de banken overeind te houden. In plaats van bij de schuldigen – de banken en andere instellingen uit de financiële wereld – wil men hiervoor de rekening bij ons neerleggen. De crisis wordt zo door parlementair rechts én links als excuus gebruikt om keihard te snijden in de gemeenschappelijke voorzieningen en de sociale zekerheid. Met de installering van het kabinet Bruin I hebben we een voorlopige climax bereikt voor wat betreft racistische en repressieve maatregelen en asociaal beleid.

Studenten kunnen binnenkort alleen nog maar studeren als ze rijke ouders hebben. Postbodes, werkers in de zorg en andere mensen verliezen hun baan, om te worden vervangen door flexwerkers zonder behoorlijk contract, die zelf ook weer slachtoffer zijn van het kapitalistische systeem. Mensen met gesubsidieerde banen worden aan de kant gezet. Huurders, uitkeringsgerechtigden en arbeiders worden stelselmatig beknot in hun rechten. Migranten, vluchtelingen en moslims worden tot zondebok gemaakt, terwijl de arme landen door het rijke westen worden uitgebuit. Zo worden diverse groepen mensen tegen elkaar uitgespeeld en de solidariteit tussen de mensen uitgehold. Publieke diensten als de zorg en het openbaar vervoer worden tegen onze wil geprivatiseerd en uitgekleed – en de prijzen stijgen de pan uit.

Dat accepteren wij niet! De crisis is niet ónze crisis, maar net als eerdere crisissen, onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische systeem en de manier waarop de financiële wereld is georganiseerd. De enige manier waarop deze crisis dus is op te lossen is door het kapitalisme af te schaffen. Deze strijd moet van onderop worden georganiseerd, op de werkvloer, op de scholen, in de wijken en op de pleinen! Samen kunnen we vechten voor een radicaal andere samenleving, gebaseerd op solidariteit en vrijheid!”

Het Amsterdamse affiche.
Het Utrechtse affiche.