Leidse raad stemt opnieuw voor dakloos maken van mensen zonder papieren

Leus voor de ingang van het tijdelijke stadhuis.

Gisteravond stemde de Leidse gemeenteraad over de motie om ongedocumenteerden in coronatijd niet op straat te laten zwerven. Het was een lange zit, want de motie kwam pas aan het einde van de vergadering aan bod, zo rond half 12. Wat al uit de eerdere commissievergadering was gebleken, bleek nu weer: de meeste gemeenteraadsleden doen moedwillig ogen en oren dicht voor de realiteit van mensen zonder papieren. Zij willen geloven in de papieren werkelijkheid van wethouder Marleen Damen en haar ambtenaren. De motie werd weggestemd met dertig tegen negen stemmen.

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering was er een kleine krijtactie bij het tijdelijke gemeentehuis achter station Leiden Centraal. Een klein groepje van vijf activisten krijtte daar onder meer de leuzen “Geen mens op straat, open de Bed Bad Brood”, “No one is illegal” en “Geen Bed Bad Brood = vluchtelingen in nood”. De afgelopen weken hadden al 120 Leidenaren en sympathisanten uit andere delen van het land via een foto laten weten dat zij het niet eens zijn met de sluiting van de Leidse Bed- Bad- Brood-opvang (BBB), en dat het schandalig is dat de gemeente de Leidse BBB-ers aan hun lot overlaat ten tijde van een pandemie. Een eigenaar van een Leids taxibedrijf liet zelfs weten dat de mensen die met een door de gemeente betaalde taxirit naar de Rotterdamse opvang waren vervoerd, door hem gratis konden worden teruggehaald naar “huis”. Naar Leiden dus.

Stemverklaring

Hoe hartverwarmend al die foto’s ook waren, het mocht helaas niet baten voor deze motie. De negen raadsleden die voor de motie hebben gestemd, zijn ook de indieners: SP, Partij Sleutelstad (PS), de ChristenUnie (CU) en de Partij voor de Dieren. SP-raadslid Ries van Walraven mocht haar motie nog toelichten voor de stemming, in één minuut wel te verstaan. Die gebruikte ze om nog eens te benadrukken dat de opvang alleen vanwege bezuinigingen is gesloten, en dat dit niet verplicht is gesteld vanuit de landelijke overheid. Net als in haar artikel van afgelopen woensdag noemde ze andere gemeenten die gewoon doorgaan met hun BBB of die zelfs extra optuigen. En ze eindigde met het benoemen van de gemeentelijke zorgplicht en de belofte uit 2015 dat in Leiden niemand op straat hoeft te slapen.

Sommige andere partijen gaven vooraf aan het stemmen hun “stemverklaring”, zoals PS en de CU die de motie hadden ingediend. De PS gaf aan dat ze zich “ernstig zorgen maken over de Leidse BBB-ers”. De CU voegde daaraan toe dat ze weinig zien in de grootschalige aanpak in Rotterdam, waar veel ongedocumenteerden van de radar verdwijnen en er geen echt perspectief wordt geboden. Overigens bleek uit de eerdere commissievergadering dat dit “perspectief” bij de CU vooral in het licht van terugkeer naar de landen van herkomst moet worden gezien.

Misselijkmakend

Een bijzonder kwalijke rol was gisteravond opnieuw weggelegd voor de PvdA en GroenLinks. De PvdA kwam opnieuw met het schandalige frame van “opvang in Leiden is valse hoop”. Alsof niet juist opvang in Rotterdam “valse hoop” is. Valse hoop voor de Leidse raadsleden, wel te verstaan, dat ze eindelijk van het “probleem” van de ongedocumenteerden af zullen zijn. De mensen zonder papieren zelf weten heel goed dat Rotterdam geen hoop biedt. Daarom gaan ze ook niet. GroenLinks, vervolgens, was werkelijk misselijkmakend aan het slijmen richting de wethouder die alle vragen “heel volledig en naar volle tevredenheid had beantwoord”, waardoor zij ervan overtuigd waren geraakt dat “al het mogelijke gedaan was om deze mensen te stimuleren naar Rotterdam te gaan”. Waardoor de GroenLinks-raadsleden ongetwijfeld afgelopen nacht, thuis in hun eigen bedjes met schone lakens, lekker konden dromen over de cijfers en informatie die hen door de wethouder waren beloofd, informatie die zij op haar beurt vier keer per jaar van ons als steunorganisaties wil komen aftappen. Terwijl de feitelijke mensen op straat staan en in totale onzekerheid moeten zien te overleven tijdens een pandemie.

Het was geen verrassing dat de raad tegen de motie stemde. Dat lag in de verwachting na de commissievergadering van een paar weken geleden. Maar dat wil niet zeggen dat de strijd verloren is. In het gevecht van mensen zonder papieren om te overleven, en in het secundaire gevecht dat wij als ondersteuners voeren, zijn er altijd en veel tegenslagen. De ongedocumenteerden worden voortdurend uitgesloten en weggedacht. Dat is niets nieuws. Soms is er een kort moment van een beetje aandacht en erkenning, maar zelden beklijft dat, en vaak is er zelfs op die positieve geluiden nog wel een boel aan te merken. Zo was dat ook met de voormalige BBB in Leiden. De strijd van mensen zonder papieren om te overleven gaat door, omdat het moet en niet anders kan. En dus moeten wij ook doorgaan. De gemeente Leiden zullen we daarin ook blijven tegenkomen, want we moeten hen blijven wijzen op de verantwoordelijkheid die ze nu wederom ontduiken: hun zorgplicht voor álle mensen in de stad.

Mariët van Bommel