Leidse collegepartijen laten ongedocumenteerden letterlijk in de kou staan #OpenBBB

99 mensen roepen op om de BBB open te houden gedurende de coronacrisis. Ook meedoen? Zie onderaan. Klik hier voor een grote versie van deze collage.

Vorige week donderdag kwam tijdens de vergadering van de raadscommissie Onderwijs en Samenleving de – inmiddels derde – motie aan de orde die SP-raadslid Ries van Walraven heeft ingediend tegen de sluiting van de Leidse Bed-, Bad-, Brood-opvang (BBB-opvang) en het op straat zetten van ongedocumenteerden. De behandeling van de motie bleek een schandalige vertoning, want de raadsleden van de partijen van het college van B&W lieten de mensen zonder papieren zo letterlijk mogelijk in de kou staan. Waarschijnlijk wordt de motie tijdens de volgende vergadering van de raadscommissie op 28 mei weggestemd. Het is dan ook enorm belangrijk dat heel veel mensen zich uitspreken tegen deze politiek van dakloos maken. Doe daarom ook mee met de onlangs gestarte foto-actie van Doorbraak.

Als schoothondjes liepen de raadsleden van de collegepartijen (D66, PvdA en GroenLinks) tijdens de vergadering achter PvdA-wethouder Marleen Damen aan. De wethouder zou volgens die raadsleden goed op de hoogte zijn en ze zou dicht bij de praktijk staan. Wat zij meedeelde, dat zou allemaal kloppen. En alle informatie die tegen de wethouder zou ingaan, zou alleen maar gaan om “meningsverschillen” en dus niet om feiten. Een PvdA-raadslid maakte het helemaal bont door doodleuk de suggestie te doen dat de organisaties in de stad die mensen zonder verblijfsrecht ondersteunen, zoals het Doorbraak-spreekuur De Fabel van de illegaal, de wethouder best wel eens meer zouden kunnen informeren. Alsof we dat niet al jarenlang aan het doen zijn. Tijdens ontelbare overleggen met gemeente-ambtenaren en met diverse wethouders hebben steunorganisaties steeds opnieuw benoemd wat voor problemen er zijn, zowel in het algemeen als bij individuele zaken. We hebben aan de bel getrokken, we hebben de noodklok geluid, we hebben moord en brand geschreeuwd. Tot we een ons wogen. Het mocht allemaal niet baten: de BBB-opvang ging potdicht, de reguliere daklozenopvang bleef onbereikbaar en de ongedocumenteerden kwamen op straat te staan.

Van de pot gerukt

De raadsleden van de collegepartijen bleven muisstil over het feit dat zeker tien mensen zonder verblijfsrecht in Leiden op straat slapen, juist tijdens de coronacrisis. Daar maakten ze geen woorden vuil aan. Hun enige zorg bleek eruit te bestaan of de mensen zonder verblijfsrecht wel voldoende zouden zijn “gemotiveerd” (lees: onder druk gezet) om naar de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) in Rotterdam te gaan. En als ze dan toch in Leiden zouden zijn gebleven, dan moest de gemeente maar gaan stimuleren dat ze allemaal op één plek in hun eigen netwerk zouden blijven, aldus een PvdA-raadslid. Het is de vraag wat woedender maakt: de repressieve controledrift of de bureaucratische luchtfietserij die ten grondslag liggen aan zo’n van de pot gerukte gedachte. Het kan en wil blijkbaar niet in de wereldvreemde bovenkamer van zo’n sociaal-democratische volksvertegenwoordiger opkomen dat deze mensen zonder verblijfsrecht elke dag rondzwerven, dat ze vanwege de maatschappelijke uitsluiting vandaag niet weten waar ze morgen zullen zijn, dat ze overal heen gaan waar nog iemand hen wil helpen, dat ze dus niet “op één plek” blijven en al helemaal niet omdat de gemeente dat van hen verlangt of eist (zonder daar zelfs maar een kruimel brood of een paar centen voor te geven).

Onder de raadsleden bleek grote behoefte te leven om beter ingelicht te worden. Voor de raadsleden van de collegepartijen hield dat in dat ze ook in het vervolg van deze BBB-mallemolen klakkeloos genoegen zouden gaan nemen met alles dat uit de mond van de wethouder zou komen te rollen. De wethouder en de gemeente-ambtenaren staan te trappelen om een structureel overleg met de betrokken steunorganisaties te gaan opstarten, zonder dat het gemeentebestuur voor zichzelf nog een opvangtaak ziet. Ze willen tijdens een dergelijk overleg voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en informatie aftappen die de organisaties hen mogelijk bieden, onder het mom van “monitoren”. Maar wat heeft dat “monitoren” voor zin, als de gemeente elke vorm van Leidse noodopvang heeft afgebroken en alle mensen zonder verblijfsrecht de stad wil uitsturen, richting de Rotterdamse LVV?

Tijdens de raadscommissievergadering werd het weer eens zonneklaar dat de raadsleden van de collegepartijen een gewillige verdedigingslinie voor het college vormen. Toch moeten we de strijd niet opgeven, al was het alleen maar omdat de mensen zonder verblijfsrecht hun strijd om te overleven sowieso niet kunnen opgeven. Samen staan we sterk, want samen kunnen we door de muur van het gemeentebestuur heen breken.

Doe daarom mee met de foto-actie van Doorbraak. Maak op papier, op een bord of op een spandoek een tekst, fotografeer jezelf met die tekst en stuur die foto naar: 0641206167 (whatsapp) of doorbraak@doorbraak.eu (mail). Hoe meer foto’s ter ondersteuning van dakloze mensen zonder verblijfsrecht, hoe meer druk op het gemeentebestuur en de raadsleden van de collegepartijen.

Harry Westerink