Liever actie dan rechtszaak tegen Wilders

IS-poster tegen de PVV
Het Openbaar Ministerie heeft op 20 mei 2009 bekend gemaakt dat PVV-leider Geert Wilders toch vervolgd gaat worden voor het aanzetten tot discriminatie en haat. Een poging van zijn advocaat Bram Moszkowicz om vervolging te voorkomen, is afgewezen door de Hoge Raad.

Wilders reageerde zoals gewoonlijk als de geslagen hond. “Ik ben erg teleurgesteld. Er komt nu dus definitief een politiek proces. Ik word vervolgd omdat ik over de islam heb gezegd wat miljoenen Nederlanders denken. De vrijheid van meningsuiting dreigt in Nederland te worden geslachtofferd op het altaar van de islam.” Minister Hirsch Ballin van Justitie ontkende onmiddellijk dat Wilders het slachtoffer is van een politiek proces, want “politieke processen hebben we niet in Nederland”.

Anti-racisten zouden zich vooral moeten afvragen wat precies de gevolgen zullen zijn van de rechtszaak en of Wilders’ racisme erdoor zal worden teruggedrongen. Wat de uitkomst van de rechtsgang ook is, het is duidelijk dat Wilders het proces wil politiseren. Als de rechter hem gelijk geeft, dan kan hij dat uitleggen als een eindoverwinning. Dan kan hij zich opwerpen als de zegevierende strijder van het vrije woord. Als hij verliest, dan kan hij zich weer profileren als de door de multiculturalisten onderdrukte strijder voor de vrijheid van meningsuiting. Deze rol van underdog bezorgt hem keer op keer meer steun. In de peilingen levert het hem extra zetels op. Talloze rechtse bloggers springen voortdurend voor hem in de bres en overspoelen het internet met racistische en populistische propaganda. Dat verhevigde nog toen allerlei mensen en organisaties aangifte tegen hem deden wegens racisme.

Hoe de wet in zo’n rechtszaak wordt toegepast, hangt sterk af van het heersende politieke en maatschappelijke klimaat. Dat is momenteel erg rechts en racistisch. Racistische uitspraken waar Hans Janmaat van de toenmalige Centrum Democraten in de jaren 90 nog voor veroordeeld werd, zijn nu gemeengoed geworden. En de meningen van Wilders worden breed gedragen. De kans dat hij veroordeeld gaat worden, is dan ook erg klein.

Socialisten vertrouwen dan ook niet op rechtszaken, maar alleen op een anti-racistische beweging van onderop. Alleen een brede beweging kan het racistische tij keren en Wilders stoppen. Zo’n beweging kan ontstaan door samen strijd te voeren. Bijvoorbeeld door samen anti-racistische affiches te plakken als tegenwicht tegen al die PVV-posters op de aanplakborden voor de Europese verkiezingen. Bestel posters tegen de PVV bij de Internationale Socialisten of bij Anti Fascistische Actie Amersfoort.

Sandor Schmits