Manifestatie van Rekening Retour verplaatst naar Malieveld

Het logo van Rekening Retour
Op zaterdag 23 oktober vindt in Den Haag vanaf 13:00 uur de eerste landelijke protestmanifestatie tegen de asociale bezuinigingsplannen van het kabinet Bruin 1 plaats. De locatie is door toedoen van de gemeente Den Haag op het laatste moment gewijzigd. De door Rekening Retour georganiseerde actie wordt gehouden op het Koekamp bij het Malieveld, vlakbij station Den Haag Centraal. Vakbondsleden, studenten, migranten, uitkeringsgerechtigden en vele anderen zullen daar een gezamenlijk geluid laten horen: “Nee tegen de bezuinigingen, wij gaan de crisis niet betalen”.

Tussen 13:00 en 14:30 uur komen diverse sprekers uit allerlei maatschappelijke sectoren aan het woord, waaronder een van de leiders van de succesvolle schoonmakersstaking, een docent aan het Koninklijk Conservatorium, de voorzitter van de onlangs opgerichte Daklozenbond, een huishoudelijk werkster, en een student die begin 2010 betrokken was bij de bezetting van de Erasmus universiteit en recentelijk deelnam aan de massademonstraties in Parijs. Bovendien zullen Henk, Ingrid, Ali en Fatima, als symbolische dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving, gezamenlijk vertellen over het effect dat dit regeringsbeleid op hun levens zal hebben en hoe ze zich niet tegen elkaar uit laten spelen door Wilders’ zondebokpolitiek. Om 14:00 uur zullen de demonstranten honderden enveloppen omhoog houden waarmee ze symbolisch de rekening van 18 miljard retour sturen aan het kabinet.

Sinds vorige week kent Nederland het meest rechtse kabinet uit de parlementaire geschiedenis. Bruin 1 kiest ervoor om de verzorgingsstaat verder te ontmantelen en de rekening van de crisis bij gewone mensen neer te leggen. De rijksten daarentegen worden ontzien. Rekening Retour, een actieplatform van maatschappelijke organisaties, waaronder ook Doorbraak, keert zich tegen deze absurde en onrechtvaardige logica. Het platform maakt zich grote zorgen over de impact die de bezuinigingen zullen hebben op onder meer de sociale zekerheid, de zorg, het onderwijs, en de kunst -en cultuursector. Het nieuwe kabinet maakt meer kapot dan ons en toekomstige generaties lief is.

Rekening Retour staat voor een heel andere aanpak. Wij zeggen: stop de aanval op onze sociale verworvenheden en rechten. Haal het geld waar het zit: laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Laat degenen aan de top die verantwoordelijk zijn voor de crisis en zij die hebben geprofiteerd van het gokken en graaien, de rekening betalen. Rekening Retour roept iedereen op om aan de manifestatie deel te nemen.

Harry Westerink