28 oktober: anti-koloniale lezing van Sandew Hira

Sandew Hira
Op donderdag 28 oktober houden de Internationale Socialisten (IS) een bijeenkomst met een lezing van de anti-koloniale auteur Sandew Hira. Hira levert kritiek op de in Nederland dominante stroming van het wetenschappelijke kolonialisme. Plaats van de bijeenkomst: CREA Theater, Turfdraagsterpad 17 te Amsterdam. Aanvang: 20:00 uur, entree: gratis voor studenten, 5 euro voor anderen.

Uit de aankondiging van de IS: “Het Nederlandse koloniale verleden wordt in de academische wereld vanuit een te positieve invalshoek bekeken. In het meest extreme geval wordt het gezien als een uiting van een glorieus verleden dat in de Gouden Eeuw een hoogtepunt heeft bereikt. In een meer gangbare variant worden kwalijke aspecten van dit verleden wel erkend, maar wordt er aangenomen dat deze geen invloed meer hebben in de huidige postkoloniale samenleving. Tegelijkertijd ontwikkelt zich buiten de academische wereld een meer kritische stroming van intellectuelen uit de voormalig gekoloniseerde gebieden die een fundamenteel andere kijk hebben op de koloniale geschiedenis van Nederland. Volgens hen is het Nederlandse slavernijverleden een misdaad tegen de menselijkheid vergelijkbaar met de Holocaust. Naast economische, militaire en politieke dimensies leggen zij nadruk op de mentale dimensie van kolonialisme en slavernij. Dit mentale kolonialisme werkt vandaag de dag nog steeds door in de Nederlandse samenleving, zoals zichtbaar in de huidige discussie rond allochtonen.”

Meer informatie: 06-13932727 of amsterdam@socialisme.nu.

Harry Westerink