Marokkaans-Nederlandse Rif-activisten schrijven brief over ongewenste invloed van Marokko in Nederland

Beste commissieleden, uw parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen is begonnen met een onderzoek naar de bemoeienis van landen zoals Turkije, Marokko, Saoedi-Arabië en andere Golfstaten op de Nederlandse samenleving. Uw onderzoeksvraag luidt “het doel van deze commissie is om meer inzicht te krijgen in ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, uit onvrije landen. De commissie wil ook inzicht krijgen in effectieve maatregelen om deze invloed te doorbreken.” Een belangrijk en baanbrekend initiatief. In het kader van het doel van uw onderzoek vraag ik uw commissie verdere aandacht aan Marokko te besteden. In mijn beleving is Marokko sinds de aanwezigheid van Marokkanen in Nederland continu bezig haar greep op “haar onderdanen”, zoals Nederlandse Marokkanen ook te boek staan, te bestendigen en te versterken. De oude Amicales-organisaties zijn daar een goed voorbeeld van. Maar het beïnvloedingsproces vanuit Marokko is geëvolueerd en, wat de wenkbrauwen doet fronsen, nauwelijks zichtbaar. Maar het is er wel degelijk. Want ik, als Nederlandse burger, word wekelijks geconfronteerd met de een of andere vorm van deze ongewenste beïnvloeding van(uit) Rabat. De bemoeienis van Marokko is aanwezig op vele fronten: van financiering van activiteiten, inzet van spirituele krachten tot intimidatie van tegenstanders van het regime. Wat er ook speelt, is de toenemende invloed van actieve sleutelfiguren in de Nederlandse moskeewereld, media, politiek, sport, veiligheidsdiensten (politie) en wetenschap en verder. Zij dragen de propaganda van dat land in Nederland uit. Niet alleen zetten zij zich af tegen de Nederlandse samenleving als het hen uitkomt, maar zij presenteren Marokko ook als een democratisch, tolerant en gematigd land. En dit is zorgwekkend. Want, in wezen kent Marokko geen rechtsstaat. Alle machtsvormen zijn in handen van de koning (en de omringende kliek). Journalisten, vreedzame activisten en kritische geesten verdwijnen achter de tralies, niet zelden vanwege gefingeerde strafbare feiten. Via deze strategie en de gunstige beeldvorming op geopolitiek vlak probeert de Marokkaanse staat natuurlijk via een zeer effectieve pro-Marokko lobby de geesten hier te beïnvloeden. Niet in de laatste plaats personen die werkzaam zijn in de Nederlandse (overheids)instellingen. Daardoor onttrekken de werkelijke activiteiten zich aan het zicht van de Nederlandse samenleving. Een punt van aandacht in uw onderzoek is de kwalificatie onvrij land. Omdat uw commissie uitgaat van het Freedom in the World-rapport, is het ontzettend belangrijk om naast de lagere score van Marokko (39 op basis van 100 punten, tegenover 99 voor Nederland), dat uw commissie zich realiseert dat de Marokkaanse gemeenschap – met 400.000 individuen – vooral lijdt onder de institutionele bemoeienis en beïnvloeding van Marokko. In de kern zijn de autoritaire regimes zoals die van Marokko – die niet zelden de islam handig gebruiken – een pot nat. Het gaat deze regimes niet om mensenrechten, rechtstaat en scheiding van religie en staat, maar om het in stand houden van hun macht en invloed.

Op Facebook