MiGreats Move Manifest

Actiebord bij de vorige Move-demonstratie.

Op zaterdag 15 juni organiseert MiGreat voor het tweede jaar de landelijke MOVE-demonstratie. In dit kader is er een Move Manifest geschreven dat we als Doorbraak ondertekend hebben. We delen hieronder eerst het manifest en daarna enkele inhoudelijke kanttekeningen die we erbij willen plaatsen.

Move Manifest

Ieder mens zou vrij moeten zijn om te bewegen en te verblijven waar ze maar willen. Geen segregatie op basis van nationaliteit en verblijfsstatus, vrijheid en gelijkheid voor iedereen!

Landen in het mondiale noorden doen er alles aan om mensen die migreren tegen te houden. Sinds 1993 zijn ten minste 60.000 mensen gedood aan de EU-grenzen. EU-grensbewakers gebruiken geweld en marteling tegen irregulier reizende migranten of betalen derde landen om het vuile werk te doen. Mensen worden in kampen gezet, gevangen gezet en gedeporteerd. Degenen die levend Europa bereiken worden rechteloos en uitbuitbaar gemaakt. Mensen met een verblijfsvergunning worden afhankelijk gemaakt van hun werkgever of partner, wat misbruik mogelijk maakt.

De grens is structureel gewelddadig. Het tegenhouden van migratie uit het mondiale zuiden is cruciaal bij het creëren en legitimeren van een uitbuitbare onderklasse. Grenzen zijn racistisch, neo-koloniaal en kapitalistisch. Het paspoort wordt bij de geboorte toegewezen, maar bepaalt het hele leven van mensen, inclusief toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, werk en veiligheid, of het ontbreken daarvan. Het anti-migratiebeleid is ontworpen om paspoortapartheid in stand te houden. We moeten grenzen afschaffen.

  • Schaf het visumregime af. Mensen zouden moeten beslissen waar ze willen wonen, niet staten. Migratie is een recht, geen privilege!
  • Weg met de muren! Breek de gemilitariseerde grens af, schaf Frontex, IND en Dienst Terugkeer & Vertrek af. Stel reddingsmissies in en faciliteer mensen die onderweg zijn.
  • Gelijke behandeling voor iedereen. Schaf segregatiewetten en -beleid af, inclusief de Koppelingswet, het interneren van asielzoekers en beperkingen op sociale uitkeringen voor (arbeids)migranten.
  • We roepen alle instellingen, bedrijven, organisaties, collectieven en individuen op om zich te verzetten tegen de grens. Vrijheid en gelijkheid voor iedereen, ongeacht nationaliteit en migratiestatus.

Schaf paspoortapartheid af. Vrijheid van beweging voor iedereen!”

Tot zover het manifest.

Kanttekeningen

Het manifest is duidelijk en verwoordt de radicale eisen waar wij als Doorbraak achter staan. Grenzen zijn onderdrukkingsmechanismen waartegen we ons moeten verzetten. Zeker in Nederland zijn die mechanismen steeds verder aangescherpt en zijn er sinds de invoering van de Koppelingswet in juli 1998 heel veel onbetaalde grensbewakers bijgekomen. Bij zo’n beetje elke interactie met een instantie moet je je identificeren en aantonen dat je legaal in Nederland bent. Zo zijn alle ‘werkgevers’, verhuurders, treinabonnementverkopers, en ga zo maar door, deeltijd douane-ambtenaar geworden.

Toch zijn er ook zaken die wij anders verwoord zouden hebben. Want “Fort Europa” is lang niet voor iedereen een fort. Kennismigranten, belastingontduikers, rijkelui op zoek naar tweede of derde huizen: voor hen bestaan de grenzen nu ook al niet als onderdrukkingsmechanisme. Deze mensen worden dan ook niet bedoeld als de EU alle “migranten” op één hoop veegt en ongewenst verklaard.

Wij verzetten ons ook tegen die homogenisering van iedereen die wel onderdrukking door grenzen ervaart. Want vluchtelingen hebben (nog steeds) wel degelijk enige rechten. Daarom willen vluchtelingen ook “vluchtelingen” worden genoemd; omdat ze op basis van het vluchteling zijn een beroep kunnen doen op het asielrecht (en dus op veiligheid en bescherming). Zij kunnen een beroep doen op internationale vluchtelingenverdragen. Volgens ons is het een tactiek van de EU om het onderscheid tussen vluchtelingen en andere migranten te verhullen, om zo de rechten van de eerste groep uit te kunnen hollen.

De EU en Nederland voeren het grensgeweld steeds verder op. Ze voeren het op in geslepenheid door identiteitscontroles en digitalisering steeds verder op te drijven en de uitsluiting steeds verfijnder te maken. Als je geen ID hebt, krijg je geen bankrekening, en ook in de tram kun je vaak niet meer contant betalen. Ze voeren het op in bruutheid door Libische milities en Bulgaarse grensbewakers te steunen bij hun gruweldaden om mensen tegen te houden. Ze voeren het op in geografie, door deals met de meest wrede regimes, zolang die maar beloven vluchtelingen en migranten tegen te houden. Inmiddels begint de EU-grens ten zuiden van de Sahara.

Net als MiGreat zien we dat dit zo is. Maar we willen benadrukken dat in onze analyse dit geweld de reactie is van de lafaards die ons willen verdelen en onderdrukken. Een reactie op de levenskracht van de menigte die steeds onstuitbaar blijkt. Heel veel vluchtelingen en migranten weten immers toch Europa te bereiken en hier te overleven, ondanks de illegalisering, en alle vormen van uitsluiting, mensenjacht en opsluiting die maar bedacht worden. Hun migratie en overleven vormt het verzet dat centraal moet staan in elke analyse en elke solidariteitsbeweging tegen Fort Europa. Toekomstige versies van het manifest zouden beter met dat concrete verzet kunnen beginnen, en zo de kracht van die (migratie)beweging van onderop kunnen benadrukken. Een kracht waar de ondertekenaars bij kunnen aansluiten.

Weg met onderdrukking, weg met grenzen.

Wouter Pieterse