Minister Leers wil op 3 november Irakezen deporteren

Het nieuwe gezicht van de deportatiemachine
Op 19 oktober kwam de speciale VN-gezant voor Irak Ad Melkert met de schrik vrij bij een bomaanslag op een VN-konvooi. Zelfs dit soort hotemetoten loopt gevaar in het uiterst gewelddadige en onveilige Irak. Toch zegt de kersverse minister van Immigratie en Asiel Gerd Leers geen aanleiding te zien om de deportaties van afgewezen Iraakse vluchtelingen op te schorten. Volgens de CDA-minister is er “geen sprake van een dusdanig extreme situatie van algemeen geweld dat elke uitzetting in strijd zou zijn met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens”.

Leers negeert oproepen van VluchtelingenWerk, Amnesty International en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR om geen vluchtelingen meer naar Irak uit te zetten. De overheid deporteerde op 8 september al 31 Irakezen en heeft voor 3 november een nieuwe groepsuitzetting naar Irak gepland. Amnesty protesteert op 2 november vanaf 13:15 uur op het Plein in Den Haag tegen die dreigende uitzettingen. Ondertussen raadt een ander ministerie, dat van Buitenlandse Zaken, het reizen naar Bagdad sterk af. Irak is in de ogen van het kabinet Bruin 1 voor Nederlanders te onveilig, maar voor Irakezen blijkbaar niet.

Daniel Endres, de UNHCR-afgevaardigde in Irak die op 20 oktober in Nederland was, vindt de Nederlandse deportaties “onbegrijpelijk” en “onverantwoord”. Volgens hem vallen er in Irak maandelijks honderden burgerslachtoffers en vinden er duizenden “veiligheidsincidenten” plaats. Ongeveer duizend Iraakse vluchtelingen hangt deportatie door de Nederlandse overheid boven het hoofd. Het is duidelijk dat Leers het keiharde asielbeleid van zijn voorganger en partijgenoot Ernst Hirsch Ballin voortzet. Gezien het uiterst rechtse karakter van Bruin 1, valt te verwachten dat de nieuwe minister er nog een flinke schep repressie en uitsluiting bovenop gaat gooien.

Harry Westerink