Nazi-demonstratie in Den Haag met ‘linkse’ spandoeken

NVU-leider Constant Kusters
Afgelopen zaterdag hebben zo’n 40 nazi’s door Den Haag gedemonstreerd tegen de verhoging van de AOW-leeftijd en andere bezuinigingen. De tocht was georganiseerd door de NVU. De nazi’s liepen van het Korte Voorhout naar de Koninginnegracht. Veel aandacht van de media of van omstanders kregen ze niet.

Opvallend waren de links uitziende spandoeken die meegedragen werden. De nazi’s betoonden hun solidariteit met arbeiders en studenten in Parijs, riepen op tot arbeidersraden en droegen vlaggen mee met Che Guevara erop. Het overnemen van linkse thema’s, leuzen en uitdossingen is iets waar extreem-rechts al jarenlang steeds verder in gaat. Eind jaren 90 werd al geprobeerd aan te haken bij de anti-gobaliseringsbeweging. Sommigen trokken daarna anarchistische schaapskleren aan, of gingen op de autonome toer. Allerlei thema’s werden opgepakt, niet in de laatste plaats de dierenstrijd. Op dat thema worden al jarenlang acties gevoerd, met name tegen McDonald’s.

De overname van leuzen betekent natuurlijk niet dat extreem-rechts linkse ideeën en idealen wil verspreiden. Het is meer een manier om aansluiting te vinden bij allerlei activistische en jongerenculturen. Voor links is het belangrijk om over de eigen symbolen en stellingnamen na te denken, en die inhoudelijk aan te scherpen zodat ze geen aanknopingspunten meer bieden voor extreem-rechtse vertogen.

Hieronder wat voorbeelden van de ‘linkse’ spandoeken van afgelopen zaterdag.

Eric Krebbers

Van Athene tot Kopenhagen - De macht aan arbeidersraden
Vlag met Che Guevara
Solidariteit met strijd van Franse arbeiders en studenten.