Mislukte formatie: GroenLinks geen haar beter voor vluchtelingen

Ook de Jessias wil graag zoveel mogelijk vluchtelingen weren.
Ook de Jessias wil graag zoveel mogelijk vluchtelingen weren.

Het wil maar niet lukken om een nieuwe regering uit de grond te stampen. Daar hoeven we volstrekt niet over te treuren. Want welke boeventronies we op termijn in de ploeg van voornamelijk witte oudere mannen te zien gaan krijgen en hoe we dat managersteam ook zouden kunnen betitelen (rechts, rechtser, extreem-rechts, extreem-rechtser), het is zonneklaar dat men op termijn opnieuw een enorme bak ellende over de samenleving gaat uitstorten. Bijvoorbeeld op het gebied van migratie, zoals dat deze week al bleek uit de mislukte onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Mondjesmaat sijpelde in de berichtgeving door waarom de heren Rutte (VVD), Buma (CDA), Pechtold (D66) en Klaver (GroenLinks) het niet eens konden worden. VVD, CDA en D66 toonden zich “heel erg teleurgesteld” in GroenLinks. Rutte liet weten dat hij inhoudelijk “verbijsterd” was. Volgens hem zouden er “fatsoenlijke” plannen in de maak zijn over migratie, “waarin alle internationale verdragen zouden worden gerespecteerd”. De goede verstaander begrijpt daaruit meteen dat Rutte met die verdragen juist zijn kont wil gaan afvegen. En volgens hem zouden “zelfs de meest linkse regeringen in Europa” kunnen leven met het type afspraken waarover was onderhandeld. Dat brengt ons bij de vraag van welke planeet de VVD-leider afkomstig is, want waar in Europa zitten dan toch al die “meest linkse regeringen”?

Bekokstoven

Op zijn vertrouwde arrogante manier gaf Rutte aan dat de onderhandelingen zouden zijn gestrand “door een detail” in voorstellen voor een nog verschrikkelijker migratiebeheersingsbeleid. Klaver bleek namelijk “waterdichte garanties” te hebben geëist “dat de landen waarmee de EU akkoorden sluit daadwerkelijk bescherming en opvang zouden bieden aan politieke vluchtelingen”. Zo werd het voor de goegemeente langzamerhand duidelijk wat de heren met elkaar hadden zitten te bekokstoven. Het komt erop neer dat men vol gas aan het geven is om zo ongeveer geen enkele vluchteling meer toe te laten tot Nederland en de rest van de EU. Als een soort algeheel verlengstuk van de Turkije-deal lijkt men er nu naar te streven om die vluchtelingen massaal te gaan dumpen in Noord-Afrika, met als verkooppraatje de mythische “opvang in eigen regio”. Oftewel: vluchtelingen, blijf allemaal in Afrika, want in Europa maken we je kapot.

Klaver werd door Rutte, Buma en Pechtold vervolgens weggezet als de boeman. Maar in eigen kring kon de vroegtijdig tot Jessias omgedoopte GroenLinks-leider rekenen op heel wat medeleven en steun. Hij zou zijn rug recht hebben gehouden. Hij zou principieel zijn gebleven. Toch klonk er ook wat gemor onder een deel van de GroenLinks-achterban. Klaver zou juist “zijn verantwoordelijkheid” hebben moeten nemen om de bittere pil maar door te slikken, want dan zou hij op andere beleidsterreinen veel hebben kunnen bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en het klimaat. Dat soort wensdenken komt wel vaker voor bij de achterban van sociaal-democratische partijen. Daarbij ziet men dan voor het gemak maar over het hoofd dat het grote risico bestaat dat hun partij ook op die andere terreinen moet gaan “inleveren”. En laten we vooral niet vergeten dat het uiteindelijk de vluchtelingen zijn die moeten “inleveren”, die de bittere pillen van het migratiebeheersingsbeleid door hun strot geduwd gaan krijgen.

Selectiepolitiek

Het “detail” van de “waterdichte garanties” laat overigens meteen zien hoe ver heen de GroenLinks-leider al was. Want door die “garanties” te eisen was hij blijkbaar al akkoord gegaan met de uitbouw van de Turkije-deal naar de Noord-Afrikaanse regio. Het principiële punt dat we juist opvang en bescherming in Nederland moeten regelen en de zaak niet dienen af te schuiven naar Noord-Afrikaanse landen, had hij al overboord gekieperd. Hij eiste alleen maar “garanties” dat het wel goed zou gaan komen met al die vluchtelingen, als ze eenmaal in Noord-Afrikaanse landen zouden worden gedumpt waar volop armoede heerst en geweld woedt. Nee, die “garanties” konden en wilden Rutte en zijn vriendjes niet geven. Dat had Klaver van tevoren kunnen weten. En ook niemand anders kan die “garanties” bieden. Daarom had hij van meet af aan het heldere standpunt moeten innemen dat “opvang in eigen regio” een onding is, dat zoiets het recept is voor een uitzichtloos, verpauperd, onveilig en mensonwaardig bestaan, dat we zoiets vluchtelingen niet zouden mogen aandoen, en dat overigens het merendeel van alle vluchtelingen wereldwijd nu al wordt “opgevangen in eigen regio”. Maar zo stelt Klaver zich niet op, want zijn partij is een voorstander van neo-liberale selectiepolitiek, net als alle andere partijen in het parlement. Vandaag zei hij in De Volkskrant: “We zijn enorm tegemoetkomend geweest. Wij willen graag afspraken maken met landen in Afrika. Negentig procent van de mensen die nu vanuit Afrika in bootjes de oversteek wagen, zijn economische migranten. Die horen hier niet en willen ook wij terugsturen. De buitengrenzen van Europa moeten veel strenger bewaakt.” Ook GroenLinks steunt het fundament van de racistische en nationalistische politiek van migratiebeheersing. Ook die partij staat, als puntje bij paaltje komt, vierkant achter het keiharde tegenhoud-, afwijs-, uitsluit-, opsluit- en uitzetbeleid.

Harry Westerink