Motie roept Leids gemeentebestuur op om dakloos gemaakte mensen zonder verblijfsrecht alsnog op te vangen

Tekst voor de deur van het tijdelijke stadhuis op 1 mei.

Het besluit van het Leidse college van B&W tot sluiting van de Bed-, Bad-, Brood-opvang heeft geleid tot flink wat verontwaardiging in de stad. Velen zijn erdoor geschokt dat het gemeentebestuur mensen zonder verblijfsrecht dakloos maakt en elke vorm van noodopvang afbreekt. Van onderop tekenen mensen protest aan en proberen ze steunnetwerken op te zetten voor de dakloos gemaakte ongedocumenteerden. In de Leidse gemeenteraad is het vooral SP-raadslid Ries van Walraven die het college bekritiseert en aandringt op een menswaardige oplossing. Inmiddels heeft ze het college via een motie opnieuw gevraagd om mensen zonder verblijfsrecht op te vangen en eten te geven.

In samenwerking met de Partij Sleutelstad (PS) had Van Walraven al twee keer eerder een motie ingediend tegen het sluiten van de Leidse BBB-opvang en tegen het dakloos maken van mensen zonder verblijfsrecht. In deze nieuwe motie geven de SP en de PS aan dat er inmiddels tien mensen een zwervend bestaan leiden en op straat slapen. Deze mensen zijn volgens de motie “corona-gerelateerd dakloos” geworden, want ze kunnen vanwege de coronacrisis nauwelijks onderdak en eten in hun eigen steunnetwerk vinden.

Valse hoop

De indieners van de motie wijzen er verder op dat er in Leiden een groep ongedocumenteerden is die niet terug kán keren naar hun land van herkomst. Zoals ook de medewerkers van het Fabel-spreekuur al vaker hebben gemeld, zitten deze mensen tussen wal en schip: ze kunnen niet worden uitgezet naar hun land van herkomst en ze kunnen vanwege de keiharde politiek van migratiebeheersing ook geen verblijfsrecht krijgen. De Fabel-medewerkers roepen het gemeentebestuur en de gemeenteraadsleden daarom al een half jaar op om in Leiden de opvang van mensen zonder verblijfsrecht te blijven voortzetten.

Als de Leidse ongedocumenteerden naar de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) in Rotterdam zouden gaan, dan zouden ze binnen een halfjaar weer op straat komen te staan, zo stelt de motie. Het verblijf in de Rotterdamse LVV is dan ook “niet meer dan het wekken van valse hoop”, waarmee de indieners het frame van “valse hoop” als een boemerang inzetten tegen de gemeenteraadsleden die eerder lieten weten dat juist het open houden van de Leidse BBB-opvang “valse hoop” zou zijn. “Naar alle waarschijnlijkheid”, aldus de motie, zullen de ongedocumenteerden na een eventueel verblijf in de LVV weer naar Leiden terugkeren, omdat ze hier de meeste binding hebben.

Coronacrisis

Ook gaat de motie in op de coronacrisis. Het is in tijden van corona “zeer gevaarlijk” om mensen buiten te laten slapen vanwege besmettingsgevaar. En in coronatijd is het “niet mogelijk om hulpmiddelen tot overleven te vinden, zoals restjes voedsel op de markt, sanitaire voorzieningen, een warm plekje in een openbaar gebouw, etc.”. Bovendien geeft de landelijke overheid via een richtlijn voor dak- en thuislozen aan dat het “vanuit humanitair oogpunt” wenselijk is dat voor “niet-rechthebbenden”, zoals mensen zonder verblijfsrecht, opvangplekken worden gerealiseerd.

Op grond van dit soort overwegingen verzoeken de indieners het college van B&W om voor de dakloze ongedocumenteerden “onderdak en financiële middelen/voedsel te verstrekken, tenminste zolang de coronacrisis duurt”. Op 14 mei gaat de motie worden besproken in de vergadering van de raadscommissie Onderwijs en Samenleving. En op 28 mei gaat er over de motie worden gestemd.

Krokodillentranen

Het valt zeer toe te juichen dat de SP en de PS in de gemeenteraad met grote vasthoudendheid blijven opkomen voor de belangen van Leidse ongedocumenteerden. Deze motie vormt vooral een uitdaging voor de raadsleden van de drie collegepartijen D66, PvdA en GroenLinks. Zij huilden ruim een week geleden krokodillentranen, toen hen was gebleken dat een aantal BBB-bewoners per 1 mei op straat waren gezet. Eerder hadden ze juist gestemd voor het sluiten van de BBB-opvang en tegen de twee moties van de SP en de PS. Inmiddels proberen ze het straatje van het college van B&W schoon te vegen, nadat er flink wat kritiek op het dakloos maken van BBB-bewoners was gekomen. De komende tijd krijgen de raadsleden van D66, PvdA en GroenLinks de kans om te laten zien wat ze waard zijn. Als hun zorgen over de positie van dakloze mensen zonder verblijfsrecht in Leiden integer zijn, dan stemmen ze voor de motie van de SP en de PS en fluiten ze daarmee het college terug. Hoe meer protest er komt tegen het dakloos maken van Leidse ongedocumenteerden, hoe meer kans er is dat de raadsleden van de collegepartijen alsnog over de brug zullen moeten komen.

Harry Westerink