Mussolini-fan, SS-bewonderaar en CD-Kamerlid steunen Wilders

Wim Elsthout, voormalig lid van de Tweede Kamer voor de CD, op een PVV-manifestatie. Hij steunt de PVV met een handtekening.

Uit onderzoek van de anti-fascistische onderzoeksgroep Kafka blijkt dat bij de deelname van de PVV aan de Provinciale Statenverkiezingen de nodige extreem-rechtsen betrokken zijn. Zowel een aantal kandidaten als een aantal ondersteuners blijkt een bruin verleden te hebben.

De PVV zegt niets met extreem-rechts te hebben en wordt woedend als men daarmee in verband wordt gebracht. Toch doet de partij om de haverklap extreem-rechtse uitspraken. En de PVV raakte ook al meerdere keren in opspraak nadat bleek dat kandidaten, ondersteuners en medewerkers een extreem-rechts verleden hadden of anderszins niet spoorden. De partij besloot dit keer dan ook om alle potentiële kandidaten voor de provinciale verkiezingen te screenen en richtte daarvoor zelfs een heuse “warroom” in. Desondanks is er toch weer een aantal personen op de provinciale kandidatenlijsten terecht gekomen met een opmerkelijke achtergrond, zo blijkt uit het onderzoek van Kafka. Zo staat Alexander van Hattem als derde op de PVV-lijst in Noord-Brabant. Wie is dat ook alweer? Van Hattem was eerder de voorzitter van de Jonge Fortuynisten (JF), de jongerenbeweging van de LPF. Van Hattem vertegenwoordigde binnen de JF met enkele anderen de extremistische en activistische vleugel. Vanuit die vleugel werden contacten aangeknoopt met extreem-rechtse partijen als Nieuw Rechts, de Nieuwe Nationale Partij (NNP) en de Nationale Alliantie. Vooral met Nieuw Rechts ontstonden nauwe banden, en partijleider Michiel Smit sprak een aantal keer op bijeenkomsten van de JF. Ook werden door de JF diverse acties georganiseerd in nauwe samenwerking met Nieuw Rechts en de NNP.

In Groningen staat Matthijs Jansen op plek nummer drie van de PVV-kandidatenlijst. Deze voormalige LPF-er was in 2006 ook betrokken bij de verkiezingscampagne van de PVV. Hij koos echter het extreem-rechtse internetforum Polinco als platform om steun te verwerven voor de PVV. Dat inmiddels opgeheven forum was een thuishaven voor complotdenkers, neo-nazi’s, antisemieten en Fortuynisten. De PVV raakte door de activiteiten van Jansen in opspraak, en Wilders trachtte de zaak te bagatelliseren door te roepen dat Jansen slechts “een stagiair” was. In Zuid-Holland staat Sebastian Kruis op de tiende plek van de PVV-kandidatenlijst. In 2008 raakte hij betrokken bij de anti-islam-club Stop Islamisering van Nederland. Deze organisatie had vanwege het gekozen thema een sterke aantrekkingskracht op extreem-rechtsen, waarmee vervolgens veel werd samengewerkt. Op internet stelde Kruis eens “geen slecht woord” te willen zeggen over het verkiezingsprogramma van de neo-nazistische partij NVU, en hij meende dat de Italiaanse fascistische dictator Mussolini “het grootste staatshoofd” was “dat de wereld ooit gekend heeft”. Desondanks is Kruis meer dan welkom bij de PVV, en verbazen doet dat allang niet meer. Andere kandidaten van de PVV waren op hun beurt weer eerder actief voor het extreem-rechtse Oud-Strijders Legioen (OSL) en de pro-apartheidsorganisatie Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap (NZAW).

Extreem-rechtse ondersteuners

De PVV heeft als nieuwe partij in elke provincie minimaal 30 ondersteunende verklaringen van aanhangers nodig om mee te mogen doen aan de verkiezingen. De aanhangers kunnen die papieren alleen bemachtigen via de PVV zelf. De PVV en de ondersteuners zijn dus – direct of indirect – bekend met elkaar. De verklaringen moeten door de ondersteuner zelf ingeleverd worden bij het gemeentehuis in de betreffende woonplaats. Ook onder de ondersteuners bevinden zich weer de nodige extreem-rechtsen. Enkele voorbeelden. In Zuid-Holland ondersteunt Dick Hartman de PVV. In 1982 stond hij bij de landelijke en Haagse raadsverkiezingen kandidaat voor de neo-nazistische partij NVU. Wanneer eind jaren 90 het internet opkomt, is Hartman betrokken bij diverse websites rondom de SS en NSB. In 2001 schrijft hij dat hij al 15 jaar lang bijeenkomsten van voormalige Waffen SS-ers bezoekt. En in 2007 staat er een herdenkingsartikel op Hartmans website voor een Haagse SS-er, die kort daarvoor overleden is. Ook Robin Ketelaars ondersteunt de PVV in Zuid-Holland. Toen Wilders zich in 2004 afsplitste van de VVD gaf Ketelaars op het nazistische internetforum Stormfront het advies om Wilders te steunen. Of anders de extreem-rechtse partij Nieuw Rechts. Na de moord op Theo van Gogh volgde er in het hele land een reeks aan geweldplegingen en aanslagen tegen islamitische doelen. Nadat er een zware bomaanslag is gepleegd op een islamitische basisschool in Eindhoven, klinken er lofkreten op het Stormfront-forum. Ketelaars schrijft: “Een lintje voor deze mensen! Eindelijk iemand die terugslaat. Natuurlijk, het zijn maar onschuldige kindertjes, maar die kunnen wel uitgroeien tot radicale moslims.”

Ook een 30-tal mensen van Leefbaar Rotterdam steunt de PVV nu met een handtekening. Daarnaast hebben een aantal prominente leden van de voormalige Centrumdemocraten (CD) van wijlen Hans Janmaat hetzelfde gedaan. Onder hen bevinden zich het voormalige Amsterdamse CD-raadslid Ruud Enthoven en Wim Elsthout, voormalig Tweede Kamerlid voor de CD. Met een simpele Google-opdracht had de PVV kunnen weten wat voor vlees ze hiermee in de kuip had. Maar, óf de PVV heeft dit nagelaten, óf men vindt het wel prima om door dit soort lieden gesteund te worden. Naast deze kopstukken tekenen ook een aantal mindere goden van de CD voor de PVV.

De PVV weet dus geen afstand te houden tot kandidaten en ondersteuners die hun sporen in de extreem-rechtse wereld reeds verdiend hebben. Voormalige leden van de CD en diverse extreem-rechtse actie- en belangengroepen herkennen zich in het politieke wereldbeeld van de PVV, een partij die de grondrechten wil afnemen van een hele bevolkingsgroep. Volgens Kafka beschouwen dit soort lieden de PVV terecht als een nieuw vehikel om hun extreem-rechtse en discriminerende politiek voort te zetten.

Gerrit de Wit