PVV stemt in het parlement voortdurend voor de rijken

De cover van het rapport
Het wetenschappelijk bureau van de SP heeft in een rapport op een rijtje gezet welke verkiezingsbeloften de PVV allemaal gebroken heeft. Dat blijken er nogal wat te zijn. Aan alle discriminerende en racistische beloften heeft de PVV zich kennelijk wel gehouden, want over het anti-moslim geraaskal van de PVV spreekt het rapport “De gebroken beloften van Geert Wilders” eigenlijk niet.

Ook al verwacht je eigenlijk niets anders van de PVV, toch is het een best schokkende opsomming van hoe anders de PVV in de praktijk stemt dan de partij heeft beloofd. Het bekendste geval is de gebroken belofte over de AOW-leeftijd binnen 24 uur na de verkiezingsoverwinning van de partij. En ook de instemming met de privatisering van het openbaar vervoer in de drie grote steden kreeg aardig wat aandacht. De SP noemt in haar rapport nog veel meer gebroken beloftes, waarvan hieronder een klein overzicht. Veel PVV-stemmers dachten dat ‘Geert’ de zorg zou verbeteren, of tenminste zou beschermen tegen afkalving en privatisering. De SP schrijft: “De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden, en dat ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het Persoonsgebonden Budget (PGB) en de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70. Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen en voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOS-artsen.”

Er zijn ook gebroken beloften aan de politie. Omdat lang niet alle lezers van deze website de politie een warm hart toedragen, is het wel grappig om te zien dat de PVV – van wie de populariteit groeit onder politieagenten – het inkomen van agenten beperkt. En dat er ook niets terecht komt van de beloofde tienduizend extra collega’s. Agenten verrichten natuurlijk ook best een aantal goede taken. En juist daarop bezuinigt de PVV: “De PVV stemde ook tegen extra geld voor meer financiële rechercheurs die criminelen hun geld moeten afpakken.”

Op het gebied van de verzorgingsstaat maakt de PVV het helemaal bont. Juist die zou bij ‘Geert’ in goeie handen zijn, dachten veel PVV-stemmers. “De lijst met gebroken beloften is echter lang. In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op ww en ziektewet voor flexwerkers. De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen, voor het afschaffen van de alleenstaande ouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.” Het rapport gaat verder: “Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen. Lonen in de publieke sector worden dit jaar bevroren. Voor de verkiezingen eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.”

En de rijken laat de PVV ongemoeid. “De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De partij stemde tegen het invoeren van een Balkenende-norm in de cultuursector en in de zorg. En voor de belastingvoordelen van het koningshuis.”

De SP geeft in het rapport overigens maar één voorbeeld van “de hardvochtige taal van Geert Wilders richting moslims”: de beslissing tegen verblijfsrecht voor het Afghaanse meisje Sahar. Over het verdere geraaskal aan anti-islambeloften laat de SP zich niet uit. Met als reden: “Het concrete beleid op dit terrein is op dit moment nog niet ver gevorderd. Veel van de voorgestelde maatregelen moeten nog worden uitgevoerd.” De SP lijkt daarbij te vertrouwen op internationale verdragen: “In hoeverre deze plannen te realiseren zijn in een land dat zich aan tal van internationale verdragen heeft gebonden, is nog ongewis. Wat we al wel zien is dat de regering Rutte onder invloed van de PVV haar spierballen wil laten zien.”

Het SP-rapport is handig vanwege de vele concrete voorbeelden die de sociale praatjes van de PVV ontmaskeren. In die zin draagt het zeker bij aan het terugdringen van de formele macht van racisten, van de PVV-vertegenwoordigers dus. Maar het racistische gedachtegoed dat de maatschappij vergiftigt, wordt in het rapport eigenlijk niet bestreden. Maar omdat het tot nu toe de enige concrete poging is om de waarheid over de sociale praatjes van de PVV te verspreiden, verdient de SP toch een flink compliment voor deze uitgave.

Willem Slaapmaat

(Dit artikel is iets uitgebreid op 18 februari 2011)