“Never let a good crisis go to waste”, over crisis en de participatiesamenleving

Waar “participatie” enkele decennia geleden een roep van onderuit belichaamde tegen topdown-beleid vanuit een autoritaire politiek en projectontwikkelaars die de alledaagse leefwereld van de stad koloniseerden, lijkt het nu een beheersingstechniek van bestuurders om mensen terug te gooien op zichzelf. Participatie als het besturen op afstand, dat een nieuw gebod in de hoofden van mensen prent: “Gij zult uzelf beredderen!” Terwijl de staat massaal werd ingezet bij het marktfalen van de financiële crisis om de economie te redden, trekt hij zich schijnbaar terug als buffer om de burgers te beschermen tegen diezelfde markt. We zitten op een splitsing met de “participatieve samenleving”, waarbij we de linkse of rechtse afrit kunnen nemen.

Pascal Debruyne en Bart Van Bouchautte in “Never let a good crisis go to waste”, over crisis en de participatiesamenleving (Dewereldmorgen)