Nog een hoop werk om de Leidse Sinterklaasintocht in 2019 racismevrij te maken

Maar liefst 98 procent van de Pieten tijdens de Leidse Sinterklaasintocht in 2018 had nog steeds racistische kenmerken. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat No More Blackface Leiden (NMBL) gisteren presenteerde in de gemeenteraadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. De gemeente Leiden deed eerder de belofte dat in 2018 “slechts” 50 procent van de Pieten in blackface gehuld zou zijn, en in 2019 geen enkele Piet meer. De conclusie van NMBL: als de gemeente en het intochtcomité dat willen gaan bereiken, dan is er nog een hoop werk aan de winkel. Het onderzoek is ook te vinden op de website rapportagezwartepiet.nl.

Na de NMBL-inspreker volgde een pro-Zwarte Piet-inspreker die een heleboel zeer racistische bagger uitsloeg. Haar tirade leek het verhaal van NMBL alleen maar sterker te maken, want een aantal raadsleden was zichtbaar en hoorbaar geschokt door de extreem-rechtse en beledigende inhoud van haar verhaal.

Joris Hanse

Onder de video lees je de integrale inspraaktekst van NMBL

Geachte leden van de raadscommissie,

Ik mag u als een van de activisten van No More Blackface Leiden het onderzoek presenteren dat de actiegroep heeft gedaan naar Zwarte Piet bij de Leidse intocht van 2018. Het onderzoek staat op de website rapportagezwartepiet.nl.

Om te beginnen met de conclusie van het onderzoek: er is nog steeds blackface. Van de Pieten is in 2018 veertig procent Roetveegpiet. Maar toch gebruiken veel Roetveegpieten nog steeds raciale kenmerken. Veel Roetveegpieten zijn bijna zwart geschminkt, ze dragen een afropruik, ze dragen zwarte maillots en zwarte handschoenen. Dat verwijst naar mensen van Afrikaanse afkomst, naar hun huid en naar hun haar. Van alle Pieten is slechts twee procent racismevrij. Ook de versiering bij de intocht is nog racistisch in 2018. Er zijn bijvoorbeeld karikaturale Zwarte Pieten-poppen. Daarnaast zijn er vijftien niet-officiële Pieten van de Zwarte Pieten Actiegroep, stereotiep uitgedost. Ze lopen direct achter de stoet, achter de veegwagen en tonen in de Haarlemmerstraat ongestoord hun spandoeken. Op de website staan veel foto’s van de waarnemingen.

Dit zijn in het kort de conclusies. Dan kom ik nu terug op de gemaakte beloften. De Leidse Sinterklaasintocht van 2018. Er is beloofd dat er 50 procent Zwarte Pieten zullen zijn en 50 procent Roetveegpieten. In 2019 moet de intocht helemaal zonder Zwarte Pieten plaatsvinden. Dat is de tweede belofte. En het is gemeentelijk beleid. Die belofte voor 2018 is dus niet waargemaakt, hoewel er wel iets veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren. Dat vindt u terug in het verslag. De intocht van 2019 vraagt om meer voorbereiding.

Om die voorbereidingen gaat het ons nu. Als actiegroep willen we wijzen op het proces van de veranderingen en de knelpunten die wij zien. Met proces bedoelen we de ontwikkelingen die gericht zijn op het verdwijnen van Pieten met racistische kenmerken, binnen de afgesproken tijd. Daarom spreken wij in, geachte commissie. Daarom doen we een dringend beroep op de raadsleden. Beste raadsleden, ondersteun actief het afschafbeleid van de gemeente. Monitor de uitvoering voor dit jaar. Draag ook bij aan het verdwijnen van Zwarte Piet uit het hele Leidse straatbeeld, niet alleen uit de intocht.

We komen met vijf aanbevelingen voor de gemeente, het Centrummanagement en de Stichting Sinterklaas in Leiden. Ik verwijs nogmaals naar het gemeentebeleid en het onderzoek ter ondersteuning, op de website rapportagezwartepiet.nl.

Aanbevelingen:

1. Breek dit jaar, 2019, met de figuur Zwarte Piet in de intocht en in het Huis van Sinterklaas. Ontdoe de Pieten ook van alle racistische kenmerken.

2. Ontdoe ook de aankleding en alle versiering van racistische kenmerken tijdens de intocht en in het Huis van Sinterklaas.

3. Zorg dat extreem-rechtse of andere groeperingen met racistische kenmerken, die zich uitdossen als stereotiepe Zwarte Pieten, zich NIET kunnen ophouden in de stad en zich NIET kunnen aansluiten bij de officiële intocht.

4. Zorg dat Zwarte Piet geweerd wordt uit alle publieke ruimten, met name uit de instituties waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zoals de openbare bibliotheek, de openbare zwembaden, de buurthuizen en de scholen.

5. Neem een duidelijk standpunt in dat de Zwarte Piet-figuur in Leiden niet meer gewenst is en draag dat openlijk uit.

We willen graag nog toevoegen: wij als No More Blackface Leiden blijven pleiten, ook in 2019, voor het ontdoen van alle Pieten van racistische kenmerken, zodat het Sinterklaasfeest eindelijk een feest voor alle kinderen kan zijn.