Context, verleden en toekomst van een Amerikaans concentratiekamp

De Verenigde Staten zetten gaandeweg een netwerk van concentratiekampen op poten waar duizenden opgepakte migranten worden opgesloten. Volgens recente berichtgeving heeft de Immigration and Customs Enforcement – ICE, de immigratie- en deportatiedienst van de VS – ruim 48.000 van zulke opgepakte vluchtelingen in haar gevangenisgreep. Uit deze ICE Archipel, de detentiecentra die als concentratiekampen functioneren en de ermee verbonden faciliteiten, sijpelen verschrikkelijke verhalen. Uit het concentratiekamp Port Isabel, Texas, bijvoorbeeld: “maanden na uit de armen van hun ouders getrokken te zijn, werden 37 kinderen tot 39 uur opgesloten in busjes op het parkeerterrein van het detentiecentrum…” Uit het concentratiekamp El Paso del Norte Processing Center – “verwerkingscentrum”, alsof mensen producten zijn – bijvoorbeeld, waar bij inspectie bleek dat de instelling “die een maximale capaciteit van 125 mensen heeft – 750 migranten vasthield op 7 mei en 900 op 8 mei”. Daar bleek onder meer een cel te zijn die bedoeld was om 35 mensen in te zetten. Er zaten 155 mensen in. Het betreffende rapport: “We namen ook gedetineerden waar die stonden in toiletten in de cellen om plaats en ademruimte te maken, waarmee ze de toegang tot toiletten beperkten.”

Peter Storm in Context, verleden en toekomst van een Amerikaans concentratiekamp (Ravotr)