Nog meer etnische profilering: Haagse politie hield half jaar lang 112 mensen “met een Aziatisch uiterlijk” in de gaten

Leden van IMWU.
Leden van IMWU.
Afgelopen maandag gaf de Haagse rechtbank de Haagse politie een draai om de oren in de zaak van 29 migranten zonder papieren die op 24 juni tijdens een grootscheepse razzia in privéwoningen waren opgepakt. De rechter verklaarde de aanhoudingen onrechtmatig, omdat de politie objectief gezien “geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf” had kunnen hebben. De politie bleek maar liefst 112 personen “met een Aziatisch uiterlijk van vermoedelijk Indonesische afkomst” een half jaar in de gaten te hebben gehouden. Opnieuw een schandalig geval van repressie en etnische profilering binnen het Haagse politiekorps, dat de laatste tijd steeds meer in opspraak komt. De Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) klaagt de politie aan.

Een tijd geleden had de politie een anonieme melding binnengekregen dat er op een bepaalde plek in Den Haag “regelmatig illegale personen verzamelen van Indonesische afkomst” die zich zouden “verplaatsen” naar Wassenaar, zo valt te lezen in het proces-verbaal dat na de aanhouding op 24 juni was opgesteld. Na de melding was de officier van justitie begonnen met een onderzoek, genaamd “Tjalk”, en had hij toestemming gegeven voor “een stelselmatige observatie met als doel de thuis- en werksituatie te bekijken”. Volgens het proces-verbaal wist de politie van 20 personen een woon- en werkadres te achterhalen.

In een vijver vissen

De rechtbank werpt de politie tegen dat er in het dossier geen kopie zit van de machtiging tot binnentreden in de woning van de betrokken persoon. Verder maakt de rechter er bezwaar tegen dat in het proces-verbaal niet wordt geconcretiseerd hoe de observaties hebben geleid tot het adres van de woning waar de politie binnenviel. Ook staat daar niet vermeld waarop de politie “het redelijk vermoeden van illegaal verblijf” baseerde van degene die zich tijdens de politie-observaties naar dat adres begaf. Met andere woorden: de politie heeft zomaar lukraak met een grote hengel in een vijver zitten vissen, in de hoop op een zo groot mogelijke vangst van mensen “met een Aziatisch uiterlijk”. Dat vond de rechter toch wat te gortig.

Deze zaak doet sterk denken aan een ander berucht geval van mensenjacht, namelijk de razzia in 2011 op vrouwen “met een Afrikaanse uiterlijk” in Bloemendaal, waarbij de politie warempel ook nog eens nauw samenwerkte met busmaatschappij Connexxion. Ook in dat geval werden de betrokken vrouwen nauwlettend van dag tot dag gevolgd door de politie, tot aan hun werkplek toe. En ook in dat geval tikte de rechter de politie op de vingers, omdat het op straat lopen van een Ghanese vrouw onvoldoende aanleiding geeft “om een redelijk vermoeden van illegaal verblijf aan te nemen”. Ofwel: op grond van het hebben van “een Afrikaans uiterlijk” mag de politie een persoon niet oppakken. Maar de politie heeft blijkbaar maling aan dit soort rechterlijke uitspraken en gaat stug door met etnische profilering.

Dekmantel

In een recente verklaring keert IMWU zich tegen dit soort politierepressie en -racisme. “Het is bijzonder triest om te weten dat de politiek tegen migranten een topprioriteit is geworden van de Nederlandse regering”, zo schrijft de migrantenvakbond. IMWU heeft wat overwegingen opgesteld naar aanleiding van de razzia’s waar Indonesiërs zonder papieren het slachtoffer van zijn geworden, op 24 juni en eerder ook al, in 2012 en 2014. De politie-invallen zijn volgens de politie zelf vaak gebaseerd op zaken van mensenhandel. Maar IMWU weet dat achter de razzia’s een ander doel schuilgaat, namelijk het opsporen van mensen zonder papieren. Ook gebruikt de politie de bestrijding van criminaliteit als dekmantel voor hun repressie. De politie houdt migranten aan en zegt: “We moeten u naar uw id-bewijs vragen, want er is een inbraak in de buurt gepleegd. O, u bent illegaal. Dan moeten we u meenemen naar het bureau.” Uiteindelijk blijkt het dan helemaal niet te gaan om een inbraak. Dat was maar een smoesje om naar papieren te kunnen vragen en huizen te kunnen binnenvallen. Aldus de ervaring van veel migranten zonder papieren die bekend zijn bij IMWU.

IMWU roept andere organisaties op om solidair te zijn met mensen zonder papieren en hen te steunen tegen onmenselijke behandeling, tegen racisme en tegen de politiek van migratiebeheersing. “Wij, Indonesische arbeidsmigranten zonder verblijfsrecht, dragen een heleboel bij aan de economie van Nederland en Indonesië, maar wat krijgen we ervoor terug? Waar is de bescherming van onze mensenrechten? We hebben zo hard voor gestreden voor erkenning en legalisering, samen met de FNV en andere migrantenorganisaties. We zijn mensen, we zijn arbeiders, we hebben rechten. Waarom worden onze rechten niet erkend?”

Harry Westerink