Noisejob: Een druk op de kernknop

Dit iconische beeld kan wel eens het laatste zijn dat een groot deel van de mensheid zal zien.
Kernwapens zijn erg gevaarlijk. Met één druk op de knop kan de wereld de vernieling in worden geholpen en de mensheid naar de hemel worden gestuurd. Hoogstaande en hooggeleerde heren wetenschappers uit vooral westerse landen hebben er jarenlang veel tijd en moeite in gestoken om te onderzoeken hoe die plotsklapse pats boem-reis van de aarde naar de andere wereld het best zou kunnen verlopen. Op grond van de bevindingen van de wetenschappers zijn westerse machthebbers er goed van op de hoogte hoe ze bepaalde delen van de mensheid op bepaalde delen van de aarde het snelst zouden kunnen vernietigen en linea recta zouden kunnen zenden naar de hemel of de hel, afhankelijk van de voorkeur van het opperwezen. Die machthebbers menen dat zij het alleenrecht hebben op de beslissing tot massavernietiging. Volgens hen zouden de leiders van Iran en van andere verderfelijke terroristische landen nooit met hun vingers aan de kernknoppen mogen zitten.

Ook het Iraanse bewind streeft ernaar om de geheimen van de nucleaire dood te doorgronden. Daarom schreeuwen de westerse leiders moord en brand. Ze dringen erop aan om Iran te straffen, pijn te doen en onder druk te zetten met een boycot. De nucleaire macht dient immers zoveel mogelijk in handen van het westen te blijven. Het lijkt er warempel op dat velen geloven dat een door westerse machthebbers uitgevoerde massavernietiging humaner en vredelievender is dan een door moslimfundamentalisten veroorzaakte nucleaire ramp. Dat fabeltje sluit prachtig aan bij de propaganda over de verrukkelijke westerse democratieën en hun heilige vrije markt. Alleen het westen weet wat goed is voor de wereld. Alleen de verstandige, weloverwogen en ruimhartige leiders van de rijke landen mogen bepalen wanneer de tijd rijp is om de aarde op te blazen.

Als zwart schaap hangt om Iran voortdurend de beschuldiging van moslimterrorisme dat op elk gewenst moment dood en verderf wil zaaien, als de nucleaire kennis en middelen van het land eenmaal groot genoeg zouden zijn om de westerse wereld met kernbommen te verwoesten. Een tot de tanden toe bewapend nucleair Iran is een doemscenario dat veel westerlingen koude rillingen en slapeloze nachten bezorgt. Dat Iraanse gevaar dient met man en macht te worden bestreden, vindt men. Maar in Irak en Afghanistan en zoveel andere landen vrezen velen juist het westerse gevaar en de oorlogen die het westen daar komt uitvechten. In die landen sterven velen door westers wapentuig.

Omdat kernwapens overal ter wereld kunnen leiden tot massavernietiging, moet de productie en het gebruik ervan ook in alle landen worden verboden. Niet alleen in Iran, maar ook in de VS en in de EU. Zo lang de nucleaire industrie voortraast, zo lang bestaat het risico dat machtswellustelingen waar ook ter wereld zich vergrijpen aan kernbommen. Als er een kernoorlog uitbreekt, dan gaan we met z’n allen de vliegreis naar de hemel of de hel maken. We hoeven dan niet meer na te gaan wie van ons allen de speelbal is, wie de spelers en wie de toeschouwers. Maar dat is uiteraard een nogal bedenkelijk en twijfelachtig voordeel.

Lili Irani