#Occupy-beweging sterk van start

Actiebord.

Vandaag is de #occupy-beweging ook wereldwijd van start gegaan met naar schatting tussen de 1.000 en 1.400 bezettingen in zo’n 80 landen. Veel informatie over de acties in Nederland en elders vind je op de Indymedia en Global-info websites. Bij de acties in Den Haag en Amsterdam waren ook veel Doorbraak-activisten aanwezig.

In Den Haag waren de activisten door de politie uit het centrum verbannen en afgescheept met het Malieveld. Nadat daar de eerste tenten waren opgezet, trok een groep van pakweg 500 demonstranten richting het centrum. Aan de rand van het Malieveld probeerde een tiental agenten te paard en te fiets de massa tevergeefs nog tegen te houden. Het gaf een sterk gevoel om zo met z’n allen een politielinie te doorbreken, om vervolgens onhoudbaar door de stad te lopen. Een paar honderd meter verderop deed de ME nog een poging, maar de demonstratie nam simpelweg een zijstraat. Er werden voortdurend massaal leuzen geroepen als “Nee, wij gaan de crisis niet betalen”, en al snel wisten we het Plein bij het Binnenhof te bereiken.

De deelnemers waren van zeer diverse herkomst, van bekende linkse organisaties en migrantengroepen tot allerhande op het eerste oog ongeorganiseerde boze mensen. Ouderen en jongeren, mannen en vrouwen. Op het Plein werden er veel praatjes gehouden, maar die waren op een paar meter afstand al nauwelijks meer te verstaan. Een duidelijke discussie- en beslisstructuur was er niet, maar dat kwam natuurlijk doordat we vanaf het Malieveld waren vertrokken zonder goede afspraken op dat gebied. Maar daar hebben de activisten die op het Malieveld hun kamp op hebben geslagen de komende dagen waarschijnlijk nog voldoende tijd voor.

De tijd op het plein werd door veel mensen gebruikt om elkaar te leren kennen of om bij te praten. Er vonden veel discussies plaats. Ongebruikelijk in andere demonstraties, was het relatief grote aantal mensen dat begon over de film en het project Zeitgeist en bovenmatige interesse had in conspiracy-achtige ideeën over onder meer “de Illuminati”, “de nieuwe wereldorde”, “de vrijmetselaars” en de ondergangsmythen rond het jaar 2012 en “de Maya-kalender”. Daar hebben we bij Doorbraak helemaal niets mee, maar het zijn deels wel mensen uit die hoek die eraan bijgedragen hebben dat deze dag tot een succes is geworden. Dat wordt dus veel samen actievoeren met die samenzwerings’deskundigen’, en hopen dat de alledaagse realiteit van strijd hen stevig met de beide voeten in de aarde gaat planten. Los van de beeldschermen met vage verhalen en terug naar de werkelijkheid die natuurlijk al erg genoeg is.

Opvallend waren ook de verschillen tussen teksten op de borden en spandoeken, van simpele a-politieke lieve spreuken tot hele grote woorden die wereldomvattende veranderingen eisten. “Iedereen elke dag plezier”, “Hier uw bonus inleveren”, “Herzie het financieel systeem”, “Kapitalisme = onrecht, oorlog en hebzucht” en “One solution: revolution”.

Vanaf 15:00 uur werd het Plein wat leger en vanaf 16:00 uur begonnen de eerste actievoerders terug te gaan richting het Malieveld om hun kamp verder in te richten. Het ziet er naar uit dat de Haagse politie hen minimaal tot maandag wel wil gedogen, daarna wordt het spannend.

In Amsterdam hebben er rond de tweeduizend mensen meegedaan, en daar begonnen rond 16:00 uur de eerste plenaire vergaderingen over wat de actievoerders precies wilden gaan doen en hoe. Die vergaderingen zijn nu nog bezig. Meer daarover ook op Indymedia.

Overigens waren er in Den Haag ook schoonmakers aanwezig van de ministeries waar alweer een week gestaakt wordt. Ze hielden vooraf aan de #occupy-actie een korte manifestatie voor het Centraal Station, een flink aantal stakers en enkele van hun organizers namen daarna ook deel aan de demonstratie naar het Plein.

Een ander verslagje lees je op de Vredessite. Ook Peter storm heeft inmiddels een verslag geplaatst op zijn weblog. Hieronder een aantal foto’s uit Den Haag.

Eric Krebbers

Schoonmakers met een levend standbeeld van minister Henk Kamp.
Hun kijk op de minister.
Boosheid op het Malieveld.
Bonuspolitie komt bonussen invorderen.
Spandoek.
Een van de eerste tentjes op het Malieveld.
De politie probeert de demonstranten tegen te houden.
Maar de mensen liepen gewoon om de harde hand van de macht heen.
Actiebord.
Met velen op het Plein.
Mooie leus.
Zitten bij het beeld van Willem van Oranje.
Precies!
Yes we camp, aan het einde van de middag op het Malieveld.