Een manifest voor de #Occupy-beweging

Een logo van de beweging.

Morgen beginnen ook in Nederland een reeks pleinbezettingen, in navolging van de protesten in de Arabische wereld, Spanje, Griekenland en de VS. Er zijn inmiddels bezettingen aangekondigd in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Zwolle, Maastricht en Eindhoven. Meer actuele informatie over de kersverse beweging in Nederland en internationaal vind je onder meer op Global Info en Indymedia, en natuurlijk op de Facebook-pagina’s van de diverse steden. Hieronder een goed doordacht manifest dat zeer onlangs gepubliceerd werd door “De naamloze vennootschap”. Tot morgen.

Eric Krebbers

Manifest

Wie zijn wij? Wij zijn mensen die woedend zijn. Wij zijn hier aanwezig en vertegenwoordigen onszelf. Wij staan hier niet met pasklare oplossingen maar om stem te geven aan onze woede. Wij zijn woedend omdat onze woede als onrealistisch wordt gezien door de mensen die ons zouden moeten representeren. Onze woede wordt tot nog toe in de politiek, bij de vakbonden en in de pers niet gehoord, omdat zij niet beschikken over een taal die onze woede kan verwoorden. Wij zoeken naar die taal en beginnen bij onze woede.
Wij zijn woedend dat ten gunste van een moreel failliet bancair systeem onze maatschappij kapot wordt gemaakt.
– Wij zijn woedend omdat economisch denken gereduceerd wordt tot marktdenken.
– Wij zijn woedend dat wij ons leven in dienst moeten stellen van het in stand houden van de eeuwigdurende economische groei in plaats van het verbeteren van ons leven en dat van de mensen om ons heen.
– Wij zijn woedend omdat onze politici niet geloven in politiek maar alleen in crisismanagement.
– Wij zijn woedend omdat ons fundamentele democratische recht is verworden tot het recht om eens in de vier jaar te kiezen tussen verschillende versies van de status quo.
– Wij zijn woedend omdat zieken en gehandicapten niet langer gesteund worden in hun streven in waardigheid te leven.
– Wij zijn woedend omdat asielzoekers in dit land het leven sowieso onmogelijk wordt gemaakt.
– Wij zijn woedend omdat mensen illegaal worden verklaard.
– Wij zijn woedend omdat er structureel mensen worden uitgesloten uit onze maatschappij.
– Wij zijn woedend omdat wij een asielbeleid hebben dat tot zelfmoord drijft en woedend dat aan zo’n daad geen politieke consequenties worden verbonden.
– Wij zijn woedend dat mensen die trachten de status quo te doorbreken doorgaans voor gek worden verklaard, worden gecriminaliseerd en worden opgesloten. Alles om maar niet met ze te hoeven praten.
– Wij zijn woedend omdat wij allemaal freelancer van ons eigen leven moeten zijn, dat bestaansonzekerheid en zelfredzaamheid verplichte manieren van leven zijn geworden.
– Wij zijn woedend omdat meer blauw op straat zonder structurele verandering bijdraagt aan een gevoel van onveiligheid in plaats van veiligheid.
– Wij zijn woedend omdat politieagent zijn iets beters moet inhouden dan het in stand houden van de veiligheidsmanie en het halen van targets.
– Wij zijn woedend omdat onze privégegevens handelswaar geworden zijn.
– Wij zijn woedend omdat we worden gereduceerd tot consument.
– Wij zijn woedend omdat de openbare ruimte geprivatiseerd wordt en het gerief van het winkelend publiek als reden gebruikt wordt om demonstraties te verbieden.
– Wij zijn woedend omdat onder het mom van bezuinigen elke fundamentele discussie in de kiem gesmoord wordt.
– Wij zijn woedend omdat een financiële crisis misbruikt wordt om verwoesting te legitimeren.
– Wij zijn woedend omdat er op het openbaar vervoer wordt gekort en er tegelijkertijd miljarden worden geïnvesteerd in asfalt.
– Wij zijn woedend omdat onze vrije kunst, onze vrije wetenschap en onze vrije natuur de nek worden omgedraaid onder verwijzing naar een vrije markt.
– Wij zijn woedend omdat we internationaal moeten denken als banken en bedrijven er baat bij hebben, maar we plots over ‘de luie Grieken’ moeten spreken als het misgaat.
– Wij zijn woedend omdat regering en oppositie elkaar naar de kroon steken met het pitchen van bezuinigingsplannen en niemand de noodzaak van die bezuinigingen ter discussie stelt.
– Wij zijn woedend omdat publieke gelden als privaat kapitaal worden rondgepompt.
– Wij zijn woedend omdat de redding van de financiële sector vele tientallen miljarden euro’s heeft gekost, en er niets gedaan wordt om zoiets in de toekomst te voorkomen.
– Wij zijn woedend omdat de crisis wordt verhaald op de onderkant van de samenleving, terwijl een toplaag van 10 procent van de Nederlandse bevolking 60 procent van het vermogen bezit.
– Wij zijn woedend omdat het steunen van banken die op eigen risico geld hebben uitgeleend aan Griekenland op demagogische wijze wordt gepresenteerd als de redding van een land.
– Wij zijn woedend omdat deze wereld als de best mogelijke wordt voorgesteld.
Wat hebben wij gemeen met mensen die kamperen op Wall Street, in Griekenland en in Spanje? Met demonstranten in de Maghreb en het Midden-Oosten? Met mensen wiens bestaan als illegaal wordt bestempeld? Met mensen wier PGB wordt afgeschaft?  Dat er voor onze woede nog geen plaats is binnen de bestaande politiek-maatschappelijke orde. Daarom staan wij hier. Wij zien onze aanwezigheid hier als een eerste uitspreken van een gemeenschappelijke taal.

De naamloze vennootschap