Ondanks verbod van de rechter wil Belgische regering deze week massaal Soedanese vluchtelingen deporteren

Het nieuws uit de gesloten centra is steeds meer verontrustend: de Belgische regering, wetende dat repatriëringen naar Soedan illegaal zijn (bevestigd op 9 oktober door de rechtbank in Luik), blijft die uitzettingspogingen van mensen geïdentificeerd als Soedanees voortzetten. Deze zaterdag 7 oktober hebben we vernomen van betrouwbare bronnen dat uitzettingen zijn gepland elke dag van de week: 2 op 7 oktober, 4 de volgende dag, en ga zo maar door… In totaal heeft de Soedanese delegatie in september 43 Soedanezen geïdentificeerd en een laissez passé geleverd! De fundamentele rechten van de Soedanese gedetineerden in onze detentiecentra worden geschonden: het personeel van de centra vertelde hen dat ze geen recht hebben op een telefoon, op een advocaat, of meer subtiel, dat een advocaat niet nodig is. Een oplossing tegen hun uitzetting zou zijn om asiel aan te vragen, maar de meerderheid van hen heeft geen vertrouwen in de Belgische autoriteiten en weigert om asiel vanuit een gesloten centrum te vragen. Het beleid van de Vreemdelingendienst is dat als iemand geen asiel aanvraagt, het is omdat hij bereid is terug te keren naar zijn land. “Als ze asiel vragen of als ze een beroep doen, is het hun keuze, hun vrijheid. Als ze de minste angst hebben voor hun veiligheid, kunnen ze asiel vragen in België en hun verzoeken zullen behandeld worden. Als ze dat niet doen, zijn ze niet bang voor hun leven, en inderdaad, aangezien ze in gesloten centra zijn, dat ze zijn geïdentificeerd en dat we passen hebben behaald, is het ons doel hen te repatriëren, niet permanent in gesloten centra te houden.” Deze snelkoppeling is een meer dan twijfelachtige interpretatie van de wet. De wet is heel duidelijk: de confrontatie met het land van herkomst is alleen toegestaan ​​wanneer een asielaanvraag geweigerd is. We zijn duidelijk tegen dit terugkeerbeleid, maar hier moet worden benadrukt dat, zelfs in het kader van het huidige beleid, de procedures niet worden nageleefd. “Ze hebben me een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten, dan zetten ze me in de gevangenis, wat doen ze? Ze verhinderen dat ik het land verlaat, maar ik zal nooit in België blijven, in dat shit land. Ik wil weg van hier!“ (getuigenis van een Soedanese persoon). We hebben het over tientallen en tientallen mensen (minstens 26 in het gesloten centrum van Vottem en 27 in het gesloten centrum van Merksplas!). Advocaten en activisten trachten contact te hebben met de gedetineerden , maar het is niet altijd gemakkelijk. Ze werden opgepakt in het Maximiliaanpark en aan het Noordstation in Brussel, geïnterviewd door Soedanese geheime agenten, ze zijn terecht wantrouwend over alles en allemaal. Sommige gedetineerden die de delegatie van Soedan niet hebben ontmoet, worden nog steeds naar de Soedanese ambassade gebracht voor identificatie en afgifte van een pas. Dit betekent dat naast de 43 door de delegatie geïdentificeerde mensen anderen worden geïdentificeerd door de ambassade voor Soedan. De regering Michel, door gebruik te maken van deze situatie en het niet navolgen van de internationale verplichtingen, heeft slechts één doel: België doen uitkomen als een land vijandig tegenover migratie en de komst van andere vluchtelingen op zijn grondgebied vermijden, ongeacht de toekomst van de gedeporteerden.

In Illegale massa-uitzettingspogingen naar Soedan (Gettingthevoiceout)