Opvang vluchtelingen in Heumensoord is inhumaan en ongrondwettig

De opvang in Nederland is “sober, maar humaan”, volgens onze overheid. “Maar het feit dat men steeds de behoefte voelt om te benadrukken dat de opvang in bijvoorbeeld Heumensoord humaan is, zegt mij dat ze daar zelf ook niet van overtuigd zijn”, zegt Groenendijk vanmiddag, tijdens een zeer drukbezocht actualiteitencollege. Groenendijk geeft een lange lijst voorbeelden van zaken die volgens hem inhumaan en soms zelfs ongrondwettelijk zijn. “Iedere asielzoeker heeft bijvoorbeeld recht op leefgeld van 12,95 euro per persoon per week. De bewoners van Heumensoord krijgen dat niet omdat ze formeel gezien nog geen asielzoeker zouden zijn. Dat argument is wat mij betreft juridisch gezien volstrekt onhoudbaar. Het geld van veel bewoners van Heumensoord begint op te raken en is er bijvoorbeeld geen geld om contact te onderhouden met gezinsleden die nog in Syrië zitten. De diefstal onder bewoners van het kamp neemt dan ook steeds verder toe.” Ook de procedure rondom de taallessen die vrijwilligers verzorgen, kan juridisch gezien niet door de beugel. “Eerst mochten ze wel lesgeven, maar mochten het geen taallessen genoemd worden. Vervolgens mochten het wel taallessen zijn, maar zonder lesboeken. Ook dat is in strijd met onze grondwet.”

In “Heumensoord is inhumaan en ongrondwettig” (Vox)