Demonstranten Tegen Gemeenten (DTG)

DTG doet zich voor als een redelijk neutrale groep boze, bezorgde of bange burgers die veiligheid willen voor hun vrouwen en kinderen en weliswaar tegen AZC’s in hun omgeving zijn, maar wel vinden dat Nederland open moet staan voor ‘echte vluchtelingen’. Achter die prietpraat gaat echter een heel ander profiel schuil. Tijdens demonstraties (de voornaamste bezigheid van de groep) blijkt de DTG-aanhang voor een belangrijk deel te bestaan uit testosteronbommen die met moeite door de eigen ordedienst in het gareel kunnen worden gehouden. Deze aanhang is explosief en intimiderend aanwezig bij demonstraties en zoekt daarbij fanatiek de confrontatie met politie en politieke tegenstanders. Datzelfde beeld komt naar voren uit berichten van de DTG-aanhang op hun facebook-pagina. Daar wordt op grote schaal opgeroepen tot het gebruik van allerlei vormen van geweld. Alleen al vanwege het hooliganeske beeld moge het al duidelijk zijn dat DTG een stuk extremer is dan een nette actiegroep, zoals de DTG-woordvoerders zichzelf graag (en met enig succes) presenteren. Maar naast dit hooligan-karakter spoort ook de ideologische oriëntatie van de groep geenszins met hun poging om netjes over te komen. Dit blijkt ten eerste uit de aanwezigheid van mensen met uitgebreide – recente – geschiedenissen in het neonazistische circuit binnen de kerngroep van DTG. En dat beeld wordt, ten tweede, versterkt door de expliciet neonazistische en extreemrechtse organisaties waar samenwerking mee wordt gezocht bij demonstraties. De groep blijkt er veel radicalere intenties op na houdt dan ze aan het brede publiek willen laten lijken.

Kafka in Demonstranten Tegen Gemeenten (DTG) (Kafka)