Organizing in Duitsland: “het moeilijkste werk ligt nog voor ons!”

Interessant is, niet alleen in Duitsland, dat de ene groep vindt dat organizing teveel democratie “van onder” is en de andere groep dat het te weinig is. Wat is jouw visie op de relatie tussen organizing en vakbondsdemocratisering? “Ik weet niet zeker of deze tegenstelling nog zo scherp is. Tenminste bij ver.di en IG Metall bestaat de actieve groep uit mensen van diverse pluimage. Daarnaast merk ik dat het begrip organizing voet aan de grond krijgt in vakbondsland. Dat uit zich erin dat niet de thema’s ‘van de vakbeweging, maar van de werkenden’ aangepakt moeten worden of in de stelling ‘we doen niets voor de werkenden wat ze zelf niet kunnen doen’. De kritiek op de vertegenwoordigingspolitiek van de vakbeweging is niet nieuw. In organizing wordt deze kritiek opgenomen, reflectie vindt plaats en er worden ‘wat te doen alternatieven’ ontwikkeld. Terug naar de vraag. Volgens mij is organizing democratisch, als er een authentieke meerderheidsbasis in het bedrijf opgebouwd wordt die vanaf dat moment de spil is van de activiteiten van de bonden en de politiek in het bedrijf. Werkenden beslissen zelf of ze actief worden, voor welke onderwerpen ze gaan en op welke voorwaarden. Nieuwe strategieën worden bij organizing ontwikkeld, zodat de werkenden hun lot in eigen handen kunnen nemen. Dit moment van zelfbeslissing is democratischer dan alles wat arbeiders elders in hun dagelijkse leven ondergaan. Toch moet, ook als organizing in het gunstigste geval zich democratisch ontwikkelt, het niet zo gaan dat er een soort mobiele actiegroep op de mensen af gestuurd wordt. Zo’n groep is per definitie ondemocratisch! Organizing vindt plaats in de context van de arbeid, en inderdaad, vakbonden staan in de praktijk ambivalent tegenover democratie. En dat geldt niet alleen voor de rechtse, maar ook voor de linkse stromingen binnen de vakbonden die positief staan tegenover de vertegenwoordigingspolitiek. Veel linkse stromingen hebben een ‘vooruitstrevende’ invloed en dat is toch echt wat anders als basisdemocratie.”

in: Organizing in Duitsland – interview met Jeffrey Raffo, ver.di “Het moeilijkste werk ligt nog voor ons!” (Solidariteit)