Over het politiegeweld tegen de woonopstand (beeldverslag)

ME verdedigt tram waar demonstranten in opgesloten worden.

De politie vergalde gisteren onze strijdbare woonprotest-demonstratie in Rotterdam. In dit stuk delen we enkele beelden van het gewelddadige politie-optreden. Natuurlijk willen we de inhoudelijke kant van het protest niet uit het oog verliezen en daarom later ook andere beelden van de demonstratie. Maar voor nu vinden we het ook belangrijk om de beelden van het geweld te tonen en zo mee te helpen om te documenteren hoe het repressie-apparaat opereerde.

Al voor het begin van het protest werden de deelnemers aan een anarchistisch blok op hun verzamelplek door de politie gefouilleerd. Tijdens de manifestatie en gedurende de daarop volgende demonstratie liepen er erg veel “stillen” (leden van ongeüniformeerde politie-knokploegen) rond. Ook werd de demonstratie, zoals tegenwoordig zo vaak, voortdurend gefilmd.

Midden op de Erasmusbrug werd het anarchistische blok, dat midden in de demonstratie liep, plots ingesloten door de politie. Zodra de organisatoren, aan de kop van de demonstratie, daarvan hoorden, legden ze de demonstratie stil. Het cordon van de politie was op haar beurt weer ingesloten door andere demonstranten die terecht weigerden door te lopen.

Spionage.

Een houten protesthuisje op wielen, dat voorin de demonstratie was, werd teruggeduwd richting het blok. Eenmaal bij de politielinie aanbeland, begon de politie keihard op de demonstranten in te slaan. Een deel van de ingesloten demonstranten leek te kunnen ontsnappen. Daarna duwde en sloeg de politie de demonstranten richting het centrum van de stad de brug af.

De activisten in het ingesloten blok werden intussen door de politie over de trambaan naar het andere wegdeel geduwd. Daarna hief de politie de blokkade op en men hoopte wellicht dat de demonstratie zou doortrekken richting centrum. Maar honderden demonstranten verzamelden zich naast de ingesloten activisten en eisten hun vrijlating.

Inmiddels had de politie een tram gekaapt bij de oprit naar de brug en alle passagiers (waaronder iemand met een rollator) gesommeerd om uit te stappen. De tram werd vervolgens tussen het ingesloten blok en de andere demonstranten gereden, en na een poosje werden de gevangenen gedwongen om in te stappen. De tram reed daarop 400 meter verder, waarna alle activisten een voor een werden gefotografeerd en de tram uitgegooid.

Ingesloten blok.

Ondertussen voerde de politie enkele zeer gewelddadige charges uit tegen de demonstranten die nog op de brug waren. Die werden een paar honderd meter opgejaagd, waarna de ME zich terugtrok. Kennelijk kwam de organisatie met de ME overeen dat die zich wel wilde terugtrekken als wij verder gingen met de demonstratie. Beide partijen zouden steeds een paar stappen achteruit gaan en zo de patstelling doorbreken.

De politie beweerde later, natuurlijk nagepraat door diverse media, dat de demonstranten “mogelijk” wapens bij zich gehad zouden hebben. Wat onzin was, want anders hadden ze die wel gevonden bij het fouilleren in het begin, en hadden we inmiddels wel breed uitgemeten artikelen en foto’s van de afgepakte voorwerpen gezien in de kranten. Dat de politie het zelf ook niet geloofde, bleek wel uit het feit dat men iedereen meteen weer liet lopen. De bedoeling was natuurlijk de radicale vleugel van de beweging te verwijderen in de hoop dat de solidariteit ook zou verdwijnen.

Maar dat gebeurde dus niet. Men kon de anarchisten weliswaar met geweld fysiek verplaatsen, maar de solidariteit gelukkig niet kapot krijgen. Het was geweldig dat de organisatoren zich niet distantieerden van het anarchistische blok, en weigerden verder te lopen totdat iedereen weer vrij was.

Huisje door de linie.

Dezelfde solidariteit zagen we niet bij de deelnemers van de diverse linkse partijen, die op de manifestatie zo nadrukkelijk – lees: hinderlijk – vooraan stonden met al hun partijvlaggen, en dus niet met spandoeken of actieborden met inhoudelijke boodschappen. En die al snel verdwenen toen de ME toesloeg. Prominente partijleden lieten na afloop op social media weten dat de politie goed werk had geleverd en dat de omsingelde demonstranten het aan zichzelf te danken hadden. Dat het zou gaan om mensen die hun protest wilden kapen. Maar laten we niet vergeten dat het initiatief tot deze demonstratie niet kwam van de politieke partijen, maar vanuit organisaties die van onderop verzet leveren.

Eric Krebbers

Politie heeft ons teruggedreven.
Politie ging opzij.
De groep gegijzelde demonstranten op de andere rijbaan.
Tram vol gegijzelde demonstranten
Knokploeg voor de tram
Versierd politiebusje
Huisje klom op het busje
Zitten na twee charges
Kijken naar de nieuwe linie.
ME trekt zich terug.