Paaseieren zoeken in het Catshuis

Politici – en anderen die duidelijk willen maken dat drastische bezuinigingen ‘echt’ noodzakelijk zijn – vergelijken de overheidsfinanciën graag met een huishoudboekje. Die vergelijking gaat mank omdat bij een gezin de inkomsten over het algemeen betrekkelijk vast liggen en het huishoudboekje alleen kloppend kan worden gemaakt door de uitgaven aan de inkomsten aan te passen. Bij de overheid ligt dat anders. In tegenstelling tot een huisgezin kan de overheid zelf in sterke mate bepalen hoeveel inkomsten ze krijgt. Zij stelt immers zelf de tarieven van de belastingen vast. Maar over belastingen praten is nu juist het grote taboe.

Willem Bos
In Paaseieren zoeken in het Catshuis (Konfrontatie.nl)