No Pasaran in de Schilderswijk

Het beeld van een anti-ISIS-optocht die gedwarsboomd werd door ISIS-supporters klopt dus dubbel niet. Het was geen authentieke anti-ISIS-demonstratie maar een verkapte anti-moslim-mars die dreef op extreem-rechtse activisten en sentimenten; en die werd gedwarsboomd, niet door ISIS-supporters, maar door terecht getergde bewoners van een gecriminaliseerde buurt. Dat er onder die mensen een enkele ISIS-sympathisant geweest kan zijn die wat heeft geroepen, kan waar zijn, maar verandert aan de kern van de zaak niets. De tegendemonstranten stonden in hun recht, hun protest was legitieme zelfverdediging tegen extreem-rechts. Het ziet er naar uit dat die legitieme zelfverdediging binnenkort weer nodig is, en dat stevige steun daarbij noodzakelijk is. Op 20 september wil Pro Patria dus wederom een Mars voor de Vrijheid houden. Dat betekent: weer een fascistische optocht in en om de Schilderswijk. Geert Wilders riep vervolgens op om daaraan mee te doen. Hij wil dat “heel veel mensen, liefst duizenden (…) meelopen om te laten zien dat het hier om Nederlands grondgebied gaat en dat we geen shariawijk accepteren”. Alsof de bewoners van die wijk niet in Nederland wonen. Alsof die wijk iets anders is dan een volkswijk waar migranten van talloze achtergronden en opvattingen proberen om hun leven te leiden zo goed en zo kwaad als dat gaat, in een context van armoede en repressief, racistisch politieoptreden. Net als de Patria-marsen zelf criminaliseert Wilders op deze wijze een hele buurt en haar bewoners door ze weg te zetten als fundamentalisten. Het is haatzaaien, en precies voor dit haatzaaien roept hij nu zijn achterban de straat op.

Peter Storm in No Pasaran in de Schilderswijk (Autonomen Den Haag)