Pensioenen: FNV-leden akkoord na vuil spel van het bestuur

Ondanks deze reeks aan autoritaire bureaucratische trucjes van het FNV-bestuur heeft het pensioenakkoord een levendige discussie onder FNV-leden teweeg gebracht. Op de pensioenbijeenkomsten die door het land werden gehouden, leek een flinke meerderheid van de aanwezigen tegen het akkoord te zijn. De uitslag van het referendum laat zien dat de kritische en meer strijdbare vakbondsleden nu veel sterker staan dan in 2004: toen was er ook grote teleurstelling onder veel actieve leden, maar uiteindelijk stemde toen 90,5 procent voor het akkoord. Nu stemde bijna een kwart van de deelnemers aan de ledenraadpleging tegen het akkoord – en dat ondanks de bureaucratische trucjes en de misinformatie van het FNV-bestuur – dat is een forse stap vooruit. Dat neemt niet weg dat juist veel leden die gestaakt hebben zich belazerd voelen door de FNV-leiding. Sommigen van hen overwegen om hun lidmaatschap op te zeggen. Dat is begrijpelijk, maar het zou de verkeerde conclusie zijn. Kritische leden zouden zich veel meer moeten organiseren binnen de vakbeweging. Dat de vakbondsleiding zich medeplichtig maakt aan neo-liberaal afbraakbeleid is namelijk niet nieuw: dat doen ze sinds het Akkoord van Wassenaar uit 1982 namelijk consequent. Dat is waarom we moeten bouwen aan een strijdbare oppositie binnen de vakbeweging – weggaan verzwakt de vakbeweging en versterkt de positie van de vakbondsbureaucratie.

Jeroen van der Starre in Pensioenen: FNV-leden akkoord na vuil spel van het bestuur (Socialisme.nu)