Pleitnota van Wil Eikelboom voor de hoorzitting Dokkum KOZP van 14 juni

In dat licht is het volstrekt onbegrijpelijk dat het hostile audience geen strobreed in de weg is gelegd. De tegenmanifestatie “Project P” is weliswaar verboden, maar dat was het dan. Uit het dossier rijst een beeld op van gezagsdragers die volop monitoren, maar die niets doen. Zoals NRC Handelsblad schreef in een reconstructie: “In Dokkum had de politie alleen oog voor Zwarte Piet-tegenstanders”. Het artikel geeft een ontluisterend beeld. De politie ziet de blokkeerders op pad gaan, maar doet niets. Dat de “rechtse elementen” in het centrum zijn, is het gevolg van het feit dat de controleposten waarover de burgemeester spreekt urenlang helemaal niet bemenst zijn. En de demonstranten worden gevolgd door politie in burger, maar om hen in de gaten te houden, niet om hen te escorteren. De blokkade wordt er niet mee verhinderd. Het is de wereld op zijn kop: de aandacht gaat naar de, in de woorden van de burgemeester, “allen goedwillende demonstranten”, terwijl de “rechtse elementen” die openlijk geweld en strafbare feiten aankondigen met rust worden gelaten. Geachte commissie, het beschermen van een grondwettelijk beschermde betoging tegen een hostile audience is een dure plicht van de burgemeester. En de conclusie kan niet anders zijn dan dat zij die plicht heeft verzaakt. In de voorbereiding en op de dag zelf is er onvoldoende gedaan om de demonstratie doorgang te kunnen laten vinden. Als al niet is aangestuurd op het op deze manier niet doorgaan van de demonstratie, is er op zijn minst geen traan om gelaten. Hoe is immers anders te verklaren dat de burgemeester vervolgens opdracht heeft gegeven om de bussen met de demonstranten door de politie uit de provincie te laten voeren onder politiebegeleiding, waarbij alle afritten zijn afgezet? En hoe is het anders te verklaren dat, blijkens NRC, toen het idee ontstond om dan maar in Weesp te betogen, de SGBO Fryslân, nota bene nog voordat de burgemeester van Weesp een noodverordening uitvaardigde, aangaf dat het scenario moest zijn “dat de demonstranten daar te laat aankomen”. De Friese politie, die uit eigen beweging de gedwongen terugkeer van de anti-Zwarte Piet-demonstranten vertraagt zodat die ook in Weesp hun geluid niet kunnen laten horen. Wat zit daarachter? En ik kan er geen andere reden voor bedenken dan dat de autoriteiten simpelweg niet wilden hebben dat er op die dag tegen Zwarte Piet werd gedemonstreerd. Waar dan ook. Uit ideologie, traditiezin of het principiële standpunt “dat een kinderfeest niet mag worden verstoord”. Dat is ongekend en ongrondwettig.

Wil Eikelboom in Pleitnota hoorzitting Dokkum KOZP 14 juni 2018