Posteractie: #SolidairNaarNul

De bijgaande reeks posters is een voorstel om te stoppen met de huidige beroerde aanpak van de pandemie, en te beginnen met solidair indammen. Waar de Nederlandse regering voor gekozen heeft en nog steeds voor kiest – het virus zogenaamd “gecontroleerd laten rondgaan” en “sturen op IC-capaciteit” – levert alleen meer ellende op. Dit is inmiddels veel mensen duidelijk. Maar wat dit ook inhoudt, is dat een adequate respons eigenlijk nu pas begint, en dat de onmisbare randvoorwaarden erbij nog vormgegeven moeten worden. Wat we willen met deze posters is meer bekendheid geven aan de ZeroCovid-aanpak. Het idee daarvan is niet dat Covid-19 direct volledig zal “verdwijnen” (dat het virus als zodanig “geëlimineerd” wordt), maar wel op een miniem niveau komt in vergelijking met nu. Dat betekent dat we samen de circulatie van het virus in korte tijd grondig naar beneden drukken, en transmissieketens maximaal onderbreken. Als het aantal besmettingen verlaagd is met de combinatie van alle effectieve middelen (en zonder ontkenning van de rol van aerosolen, of de rol die kinderen bij verspreiding spelen), kan het bron- en contactonderzoek worden hervat. Zodat we uit de crisis komen zonder wie dan ook onder de bus te gooien, in lijfelijke of economische zin.

Geen Dor Hout, Containment Nu en Scholen Veilig in Posteractie: #SolidairNaarNul (Scholendicht.com)