Potentie en grote bereidheid voor gezamenlijke sociale strijd in Nijmegen

Boze massa mensen in het gemeentehuis
Op donderdag 28 oktober vond er in Nijmegen een grote demonstratie plaats tegen het voornemen van de gemeente om ruim 850 gesubsidieerde banen te schrappen. Daardoor zullen veel sociale initiatieven en wijkvoorzieningen verdwijnen. Gisteren werd over die bezuinigingen gesproken in de gemeenteraadsvergadering.

Er kwamen weer veel mensen bijeen om hun onvrede te uiten, en om te horen wat er op de vergadering gezegd werd. Doorbraak was aanwezig, zowel op de demonstratie als op de gemeenteraadsvergadering, om op te roepen om gezamenlijk een vuist te maken tegen deze en de nog komende asociale maatregelen waarbij de minima de hardste klappen dreigen te krijgen. Veel aanwezigen lieten hun contactgegevens bij Doorbraak achter, waarmee ze aangaven deel te willen nemen aan het organiseren van sociale strijd in Nijmegen.

In het pamflet dat gisteren werd uitgedeeld stond: “Stop de sociale afbraak! Laat de rijken de crisis betalen! In deze tijd van economische crisis en gigantische bezuinigingen wordt weer eens goed zichtbaar hoe het er in Nederland voor staat. Het zijn de minima die de rekening moeten betalen. Nu zijn we hier voor behoud van gesubsidieerde banen, morgen voor verlaging van de huurprijzen en overmorgen voor betaalbare zorg. Samen moeten we laten zien dat we dit niet meer pikken en de sociale strijd ook in Nijmegen voeren. Noteer je naam en adres als je geïnteresseerd bent om samen de strijd aan te gaan voor een sociaal en solidair Nijmegen.”

Wil je meedoen in Nijmegen? Stuur dan een mailtje naar nijmegen@doorbraak.eu. Hieronder nog twee foto’s van het protest op 28 oktober.

Yerke

Nijmegen komt in beweging
Luisteren naar sprekers