Protest tegen Grijze Wolven

Grijze Wolven
In een open brief aan het Beverwijkse college van B&W heeft de onderzoeksgroep Turks extreem-rechts gevraagd welke maatregelen het gemeentebestuur zal nemen om te voorkomen dat er strafbare uitingen plaatsvinden tijdens een bijeenkomst waarbij bekende Grijze Wolven-muzikanten als Mustafa Yildizdogan, Seval Güles en Zafer Isleyen zullen optreden.

De bijeenkomst vindt plaats op zondag 2 maart 2008 in het Aladdin Party Centrum, Parallelweg 97 te Beverwijk, en wordt georganiseerd door twee Turkse jongerenorganisaties uit Amsterdam, Tükem en Bozok. Beide zijn lid zijn van de Turkse Federatie Nederland (TFN). Die federatie maakt deel uit van de beweging van de Grijze Wolven en is zeer sterk georiënteerd op de extreem-nationalistische Partij van de Nationalistische Actie (MHP). De Grijze Wolven zijn een extreem-nationalistische beweging met fascistische trekken en heeft openlijke verbindingen met het criminele milieu in Turkije en Europa. Ze zijn in Nederland sterk gekant tegen de integratie van Turkse migranten en Nederlanders van Turkse komaf. Ze zien integratie als een onaanvaardbare aantasting van de Turkse identiteit. De nationalisten schuwen ook in Nederland het geweld niet bij hun strijd tegen andersdenkenden en etnische en religieuze minderheidsgroepen afkomstig uit Turkije. Die zouden namelijk een ernstig gevaar vormen voor de eenheid van “het Turkse volk”.

Mustafa Yildizdogan is de bekendste van de drie Grijze Wolven-artiesten. Hij heeft op tal van Grijze Wolven-bijeenkomsten opgetreden. Seval Güles trad eerder al op tijdens het zevende congres van de Turkse Federatie Nederland op 20 mei 2007 in Utrecht. Net als de onderzoeksgroep Turks extreem-rechts meent Doorbraak dat Bozok en Tükem van de gemeente Beverwijk niet de gelegenheid moeten krijgen om hun extreem-rechtse gedachtengoed uit te dragen. 

Voor meer informatie, zie: www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/artikel151.html