Protest van studenten komt goed op gang

De demonstratie in Wageningen met een spandoek "Studeren? Addertje onder het gras"

Op vrijdag 10 december werd er in diverse steden door enkele duizenden studenten geprotesteerd tegen de regeringsplannen om studenten die langer dan de voorgeschreven tijd studeren te beboeten met een flink hoger collegegeld. Doorbraak was aanwezig bij de protesten in Wageningen, Nijmegen en Amsterdam. Een verslagje uit Wageningen.

Er was daar een behoorlijk hoge opkomst van misschien wel 500 studenten. Sommige sprekers benadrukten het nut van studenten voor de kenniseconomie, anderen eisten simpelweg meer vrije tijd. In het studentenlied dat werd gezongen werd verwezen naar de studieduur van premier Mark Rutte (8 jaar) en vice-premier Maxime Verhagen (11 jaar). De Wageningse burgemeester betuigde steun: het is voor de stad belangrijk dat er een verenigingsleven is en dat daar tijd voor blijft.


Het langstudeerderslied

De spreker van Dwars, de jongerenafdeling van GroenLinks, betoogde dat onder de babyboomers de kosten van het studeren zo hoog opliepen en dat jongeren nu in 3 tot 4 jaar moeten afstuderen. Ook klonk er een roep om meer “kwaliteit” bij het hoger onderwijs. De spreker van de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, en de aanhangers van kritisch onderwijs leken elkaar te vinden in dit containerbegrip “kwaliteit”. Maar de JOVD-er pleitte ook voor het sociaal leenstelsel. “Durf te investeren in jezelf”, zei hij als een echte liberaal. Maar dan moet dat onderwijs natuurlijk wel “kwaliteit” hebben, voegde hij eraan toe. “Kwaliteit” is ook goed voor de kenniseconomie, betoogde de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). De Dwars-spreker sprak in dat verband zelfs van “onze economie”, waarvoor niets zo schadelijk zou zijn als minder studenten. Instemming oogstte hij echter vooral toen hij aankondigde dat er in januari een grote studentendemonstratie komt in Den Haag. “En dan pakken we ze!”, riep hij.

Actieve studenten op de demonstratie in Wageningen
Ook de spreker van de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) had het over “kwaliteit”, maar hij eiste daarnaast gelukkig ook nadrukkelijk toegankelijkheid van het onderwijs voor iedereen. Met enig cynisme sloot hij af met een bedankje aan de politie “dat ze erbij stonden”.

Degene die tussendoor muziek draaide, gaf aan waar het in het leven om draait: de strijd tussen zelf bepalen en daarvoor tijd hebben, versus de ratrace van de concurrentie. Met “Fight for your right to party” van de Beastie Boys, en als einde “We’re not gonna take it anymore” van de Twisted Sisters.

Op het weblog van Peter Storm kun je meer lezen over de andere protesten van vrijdag en over de protesten in Groot-Brittannië die al wat verder ontwikkeld zijn dan die in Nederland.

De volgende stap is een landelijk protest. Op vrijdag 21 januari organiseert de LSVb samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) een studentenprotest op het Malieveld in Den Haag. Daartoe wordt ook opgeroepen door Rekening Retour, een platform waarin ook Doorbraak participeert. Meer informatie over dat protest lees je op de website Kenniscrisis.

Willem Slaapmaat