PvdA: eerst links praten, daarna rechts slopen

Voor 2012 stond de PvdA vierkant achter de sociale werkvoorziening en jonggehandicapten. Nu is het 2014 en zijn alle beloften vergeten. De PvdA helpt de VVD met de sloop van sociale werkplaatsen. Zeventigduizend werkplekken verdwijnen, geen nieuwe instroom en 650 miljoen bezuinigingen.

SP in Het nut van archiefmateriaal (SP op Youtube)