PVV voor dwangarbeid en harder straffen bijstandsgerechtigden

In de gemeente Den Haag pleit de plaatselijke PVV er bijvoorbeeld voor om werklozen te dwingen in kassen te werken. Let wel: een eerder plan van de gemeente – “Westland heeft werk” – liep uit op een faliekante mislukking. Meer dan zeshonderd Hagenezen werden naar het Westland gereden om kennis te maken met de tuinbouw. Van de mensen die weigerden mee te doen, werd de uitkering een paar maanden stopgezet. Uiteindelijk gingen er 170 mensen in de kas aan de bak, maar slechts zeven Hagenezen kregen uiteindelijk een baan. Overigens stemde de landelijke PVV tegen een voorstel om ook politici met een wachtgeldregeling een tegenprestatie te laten leveren. Een vrouw die drie dagen te laat een wijziging doorgaf aan het UWV, kreeg plotseling een boete van 150 euro. Ze had het UWV nog gebeld om haar probleem (ze had geen DigiD-code) voor te leggen, maar het mocht niet baten. Het was een van de vele perverse gevolgen van de Fraudewet, die een paar jaar geleden werd aangenomen. Mensen die – om wat voor reden dan ook – onjuiste informatie opgaven, kregen door die wet (van het gedoogkabinet Rutte-I) boetes. Drie jaar later bleek hoe desastreus dat uitpakte. De Nationale Ombudsman publiceerde een vernietigend rapport waaruit bleek dat de “fraude” meestal helemaal niet opzettelijk was. De Ombudsman constateerde in een steekproef van 176 “fraudegevallen” dat in 57 gevallen (32 procent) sprake was van doelbewuste fraude. Bij maar liefst 68 procent was daarentegen sprake van andere motieven; het ging vooral om mensen die “fraudeerden” uit onkunde of onwetendheid. De PVV stemde als gedoogpartner voor de Fraudewet. Maar de partij had ook kritiek. De wet zou namelijk niet ver genoeg gaan. “De PVV wil fraude keihard aanpakken ter bescherming van de sociale zekerheid voor hen die deze echt nodig hebben”, aldus PVV-Kamerlid Leon de Jong. “Tegen iemand die een keer fraude heeft gepleegd, zeggen wij gewoon dat die nooit meer, van zijn hele leven lang niet, een uitkering krijgt.” Hij zette zijn woorden kracht bij met een motie waar alleen de PVV voor stemde. Toen de eerste signalen binnenkwamen dat de wet duizenden mensen bestrafte die niets te verwijten was, bleef de PVV volharden. De partij stemde tegen een motie die vroeg om uitwerking van het begrip “verwijtbaarheid”. Zelfs toen de Ombudsman de wet had gekraakt, vond de PVV dat “het kind niet met het badwater weggegooid diende te worden”. Ze stemde tegen een motie om de wet aan te passen. Toen minister Lodewijk Asscher in januari 2016 eindelijk de Fraudewet wijzigde – zodat mensen die niet verwijtbaar handelen ook geen boete krijgen – stemde de PVV nog steeds tegen.

Jesse Frederik in De PVV is economisch helemaal niet links. Integendeel (Correspondent)