Rechter geeft Leers draai om de oren

De vluchtelingen bij een eerder protest.
In de zaak van de opgepakte Somalische vluchtelingen heeft de rechter gisteren beslist dat ze meteen moeten worden vrijgelaten. Ook krijgen ze elk een schadevergoeding van 1.280 euro, omdat ze twee weken lang onterecht hebben vastgezeten.

Met de uitspraak geeft de rechter minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel een tik op de vingers. Mensen zonder verblijfsrecht mogen volgens de regels alleen worden opgesloten in een illegalenbajes als er “concreet zicht is op uitzetting”. Dat was naar de mening van de rechtbank nu niet het geval. De halsstarrige IND schijnt van plan te zijn om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing.

Op zich is de beslissing verheugend nieuws, want de rechter erkent daarmee dat afgewezen Somalische vluchtelingen in het algemeen niet behoren te worden opgesloten. Ze kunnen immers niet worden gedeporteerd. Niettemin is het bijzonder triest dat ze na hun vrijlating door de overheid opnieuw op straat zullen worden gegooid. Vluchtelingensteungroep INLIA heeft inmiddels laten weten dat men er met een aantal andere organisaties bij Leers op gaat aandringen om “een constructieve regeling” voor de Somaliërs te treffen. Gezien de hardleerse houding van deze minister valt van zo’n overleg weinig te verwachten. Het is dan ook zaak dat de zelforganisatie Vluchtelingen Op Straat, waar veel dakloze Somaliërs lid van zijn, blijft vertrouwen op eigen kracht en doorgaat met het opbouwen van maatschappelijke druk van onderop.

Harry Westerink