Rechtse denktank RadarAdvies handelt in ideologische repressie

Logo van RadarAdvies.
Logo van RadarAdvies.

Analyses van de geschiedenis van het neo-liberalisme wijzen uit dat rechtse denktanks een belangrijke rol hebben gespeeld bij het verspreiden van dat gedachtegoed. Met veel geduld werd gedurende decennia een infrastructuur opgebouwd. Zo kon begin jaren tachtig het neo-liberalisme hegemoniaal worden. Maar de neo-liberale oplossingen staan in de huidige fase van het kapitalisme weer onder druk, na de economische crisis die zich ongeveer tien jaar geleden verdiepte. We leven nu weer in een tijd van uiteenlopende opties. Het kan de kant van het rechts-populisme opgaan, maar ook andere kanten.

Lees eens hoe de zogenaamd politiek neutrale denktank RadarAdvies, “bureau voor sociale vraagstukken”, na de verkiezingen in een commentaar de bakens aan het verzetten is. De strijd tegen racisme lijkt geheel aan RadarAdvies voorbij te zijn gegaan. “Links en rechts zijn sleetse begrippen geworden”, aldus de column. “Partijen die cultureel rechts zijn, blijken sociaal-economisch links. De spreiding van kennis, macht en inkomen wordt omarmd door politici die moslims willen weren.” O, dus de racisten van de PVV zijn eigenlijk ook links? RadarAdvies heeft deze redenering, die een leugen is, nodig om een draai te maken. De denktank is zogenaamd politiek-neutraal, maar in werkelijkheid uiterst reactionair. Men geeft trainingen in het inzetten van ideologische repressie aan ambtenaren van gemeenten en hulpverleners van grote instellingen in het sociale domein van de diensten op basis van de Participatiewet, de WMO en de gezondheidszorg.

Welke radicalisering?

Een belangrijk onderdeel van het werk van RadarAdvies betreft namelijk “preventie van radicalisering”. Daarbij worden hulpverleners getraind in het vroegtijdig herkennen van (welke?) radicalisering en in het intensief samenwerken met politionele en justitiële instanties. Het gaat in feite om de controle van de bevolking als geheel door de staat, niet om terrorisme. RadarAdvies is een miljoenenbedrijf, met tientallen goed betaalde adviseurs. Onder het mom van neutrale adviseurs, die een zogenaamd technische en a-politieke werkwijze benadrukken, bereiden ze zich alvast voor op het aan de macht komen van het rechts-populisme. Want technocratische oplossingen zijn nooit politiek neutraal, dames en heren van RadarAdvies.

Hun invloed in gemeenten, andere overheidsinstanties en grote professionele organisaties in de hulpverlening en de gezondheidszorg is groot. Ze hebben bovendien invloed in de media, want ook journalisten worden getraind in het herkennen van radicalisering en in het samenwerken met andere instanties. “Eind februari heeft RadarAdvies voor de tweede keer een training gegeven aan een groep journalisten van over de hele wereld”, zo valt te lezen in hun nieuwsbrief. “De journalisten volgen een cursusprogramma bij het RNTC (voormalige Wereldomroep) gericht op de preventie van radicalisering en de rol van de journalistiek. In de training werd onder andere ingegaan op het maken van online preventiecampagnes.”

Fijnmazig netwerk

Volgens RadarAdvies is het verspreiden van “seeds of doubt” daarbij belangrijk. Nu ben ik zelf een eeuwige twijfelaar, maar wat betekent de werkwijze van RadarAdvies in dit verband? Je gaat politiek-inhoudelijk discussiëren met een persoon die andere opvattingen heeft op basis van de gesprekstechnieken waarin je bent getraind. Je verkondigt dus een politieke mening. Maar welke dan? En hoe beoordeel je bij welke politieke meningen je wel “seeds of doubt” probeert te zaaien, en bij welke niet? Ik heb de indruk dat RadarAdvies in elk geval geen “seeds of doubt” wil gaan zaaien bij racistische opvattingen.

Zo moet worden gewerkt aan een fijnmazig netwerk van professionele hulpverleners, die tot op het individuele niveau de politieke opvattingen van de burgers kunnen beïnvloeden en controleren in de gezondheidscentra, de sociale diensten, buurthuizen, de GGZ, het onderwijs, de media en andere instellingen. De conclusie van de column is duidelijk: “We werken al sinds jaar en dag voor gemeenten, de departementen, uitvoeringsorganisaties en de EU. En dat blijven we doen. Ongeacht de politieke voorkeur van de wethouder, minister of eurocommissaris.” Als volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, en er komen PVV-wethouders aan de macht, dan kunnen ze gerust zijn. De adviseurs van RadarAdvies zijn graag bereid om voor veel geld mee te werken aan de ombouw van allerhande instellingen naar het model dat de wethouders voor ogen staat, waarbij de ideologische repressie tegen de burgers tot op het individuele niveau wordt uitgebreid en uitgediept.

Piet van der Lende