Reïntegreren is weer a-socialer maken?

Hecht u erg aan uw vrijwilligerswerk omdat het leuk en zinvol is? En stelt u het maatschappelijk belang boven uw persoonlijk belang? Dan bent u verkeerd bezig, want dat vergroot uw afstand tot en kansloosheid op de arbeidsmarkt. Om die kansen te vergroten moet je a-sociaal worden. Advies van de onderzoeker: op het moment dat de vrijwilliger er als het ware weer een beetje bovenop is, moet je hem/haar ‘begeleiden’ naar een betaalde baan, dus wat a-socialer maken, weer, zeg maar. Dus reïntegratie en disciplineringstrajecten hebben ook tot doel, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen = de mensen a-socialer te maken. Zo had ik het nog niet bekeken.

Piet van der Lende over Verplicht vrijwilligerswerk vergroot afstand tot arbeidsmarkt (UvA)