Rita Verdonk blijkt “getraumatiseerd” door haar eigen misdaad

De dader die doet alsof ze het slachtoffer is
Volgens de gratis krant De Pers heeft voormalig minister van Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk een trauma overgehouden aan de Schipholbrand. Arme Rita! Het zit haar ook niet mee. Bij haar eerste politieke partij botste ze tegen een glazen plafond, haar zelf opgerichte partijtje flopte en nu blijkt ze ook nog een trauma overgehouden te hebben aan haar eigen misdaden.

Wat gebeurde er ook alweer op 27 oktober 2005? Om 00:06 uur brak er brand uit in het cellencomplex Schiphol-Oost. Door bezuinigingen op diverse veiligheidsmaatregelen en -mechanismen vonden uiteindelijk 11 mensen de dood. Drie jaar eerder, op 30 november 2002, was er ook al eens brand uitgebroken in het complex. Gelukkig zaten er toen nog geen mensen opgesloten, er vielen dus geen slachtoffers. Het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) gaf toen het advies aan het ministerie van Justitie om het complex te slopen. Volgens het instituut was het vrijwel onmogelijk om de gevangenis brandveilig maken. Justitie besloot echter in januari 2003 om toch weer vluchtelingen en migranten op te sluiten in het cellencomplex. Een bewuste keuze om deze mensen aan dodelijke risico’s bloot te stellen.

“Ik herinner me het beeld van de afgebrande cellen, de beveiligers met verbrande handen, half in shock. Het was gewoon afschuwelijk,” zei Verdonk volgens De Pers. “Ik zie me daar nog zo rondlopen. Ik ruik die geur van die brand, het was er zo akelig. Bah. Die herinnering zal nooit vervagen.” Geen woord over de gestikte en verbrandde vluchtelingen en migranten. Ze zei verder dat ze geen spijt had “van die gang van zaken”.

Als er één persoon was die de Schipholbrand had kunnen voorkomen, dan was het “IJzeren Rita” zelf wel. Zij is degene die als minister verantwoordelijk was voor het uitroken, opjagen en opsluiten van illegalen. En voor het bouwen van goedkope brandgevaarlijke gevangenissen.

Haar krokodillentranen zijn te zot voor woorden. Vijf jaar geleden was haar eerste reactie op de brand, waarbij 11 mensen de dood vonden, dat er “adequaat gehandeld” was. Ook beval ze dat getraumatiseerde slachtoffers die de brand hadden overleefd op het vliegtuig terug naar hun land van herkomst moesten worden gezet. En wat te denken van de vele getraumatiseerde vluchtelingen die in diepere misère gestort zijn door Verdonks misdadige uitsluitings- en uitzettingsbeleid?

Anders dan de vluchtelingen die hier bescherming komen zoeken, heeft Verdonk haar “trauma” volledig aan zichzelf te wijten. Ze besloot zelf om minister te worden en de verantwoordelijkheid te nemen voor een beleid dat erop is gericht om mensen kapot te maken. Ze heeft nooit “adequaat gehandeld” tegen de brandonveilige omstandigheden in de illegallenbajessen.

Dat de dader zichzelf nu als slachtoffer probeert neer te zetten is niets anders dan een misselijkmakende verdraaiing van de werkelijkheid. Ze heeft het bloed van 11 mensen aan haar handen. Ze zou zich dan ook kapot moeten schamen, ook voor haar bewering dat juist zij zwaar is geraakt door de Schipholbrand.

André Robben