Rotterdam: gevangen ongedocumenteerden tien dagen in quarantaine

Op vrijdag 16 oktober is aan de ingeslotenen van 3 afdelingen van detentiecentrum Rotterdam meegedeeld dat zij tien dagen geïsoleerd in quarantaine op hun cel moeten verblijven, omdat tenminste twee ingeslotenen positief op corona zijn getest. Afstand tot elkaar bewaren is onmogelijk aangezien ingeslotenen nog steeds standaard met twee personen op één cel (van circa 10m2) verblijven, uitzonderingen daargelaten. Bellers melden dat er geen activiteiten zijn en dat er geen afleiding, zoals extra boeken, spelletjes of extra tv zenders, wordt aangeboden. Dit is de derde corona-uitbraak in detentiecentrum Rotterdam die officieel per brief aan ingeslotenen is gecommuniceerd. Gedurende deze 10 dagen quarantaine mag er per dag één uur gelucht worden. Dit gebeurt op de reguliere luchtplaats in groepen van niet meer dan 30 personen. In de praktijk betekent dit dat mensen soms tot 27 uur aaneengesloten op hun cel zitten, omdat er telkens op een ander tijdstip mag worden gelucht. Vrijwel iedereen in het complex maakt gebruik van het luchtmoment, afstand van elkaar houden is hierdoor moeilijk. Bovendien staan ingeslotenen vanwege het herfstweer meestal schouder aan schouder onder het afdakje op de luchtplaats. Het quarantainebeleid is dus lek. Het idee achter het quarantainebeleid is dat iedereen die in contact is geweest met positief geteste personen in quarantaine gaat. Niet enkel ingeslotenen zijn in contact geweest met de positief geteste personen, maar ook bewaking en ander personeel. Echter, er zijn nog geen berichten dat ook personeel thuis in quarantaine blijft vanwege deze besmettingen. Van bellers horen wij bovendien dat de bewakers van de verschillende afdelingen nog steeds aan het werk zijn. Het lijkt er dus op dat dit quarantainebeleid enkel voor ingeslotenen is ingegaan. Dit is opvallend, omdat het besmettingsrisico in het detentiecentrum juist komt van in- en uitlopende medewerkers. Nieuwe ingeslotenen worden namelijk de eerste 8 dagen in quarantaine gehouden. Ondanks dat bewakers tot afgelopen vrijdag grotendeels weigerden een mondkapje te dragen, horen wij deze week van bellers dat na vrijdag toch veel bewakers een mondkapje dragen. Directeur Roger Pellemans meldde woensdag 14 oktober nog in een tweet aan ons dat hij zijn medewerkers niet verplicht een mondkapje te dragen. Voor ingeslotenen is het dragen van een mondkapje verboden. Wie wel een mondkapje draagt, wordt gevraagd deze niet op de afdeling te dragen. Door bewakers wordt hiervoor als uitleg gegeven dat mede-ingeslotenen dan ook een mondkapje willen dragen en dat dit niet gewenst is. Er zijn tevens bellers die zeggen dat er naast dit verbod op mondkapjes wordt gedreigd met isolatie als straf op ongehoorzaamheid aan het verbod. Wij hopen dat het detentiecentrum zelf ook inziet dat de huidige situatie onhoudbaar is. Vreemdelingendetentie is voor de ingeslotenen altijd zwaar, maar tijdens corona onleefbaar. Doordat veel landen nog steeds geen vluchten vanuit Nederland toelaten, zitten veel vreemdelingen al maandenlang vast en is er nauwelijks zicht op uitzetting. In detentiecentrum Rotterdam zijn sinds de uitbraak van corona telkens beperkingen op ingeslotenen gelegd, lopend van maandenlange uitsluiting van activiteiten tot het niet mogen ontvangen van bezoek. Op dit moment is het Meldpunt in contact met een aantal vreemdelingen die al een jaar of langer vast worden gehouden.

Meldpunt Vreemdelingendetentie in Corona Update (Facebook)