Samsom en het morele bankroet van de sociaal-democratie

Diederik Samsom zei het letterlijk, in het journaal vanochtend: “De sociaal-democratie beseft heel goed dat onze sociale welvaartsstaat hier in dit land alleen maar bestaat dankzij het feit dat we ook grenzen hebben.” En dus stelt Samsom voor dat vluchtelingen die op gammele bootjes de oversteek naar Griekenland hebben gewaagd, voortaan linea recta per veerpont worden teruggestuurd naar Turkije. Want ‘onze’ verzorgingsstaat kan hen er momenteel niet bij gebruiken. Ik weet niet wat ik erger vind. Dat de politiek leider van de PvdA, de partij die decennialang de verzorgingsstaat volledig in de uitverkoop heeft gegooid, zich nu ineens beroept op de breekbaarheid van die sociale ‘welvaart’? Of dat hij dit nota bene doet ten voordele van een rechts-liberale coalitiepartner, die al helemaal niet geïnteresseerd is in de verzorgingsstaat, maar alleen in de instandhouding van grenzen en Europese monocultuur? Of dat Samsoms stelling bovendien totaal ongefundeerd is (veel technocraten beweren zelfs dat de verzorgingsstaat alleen in stand kan worden gehouden als er nieuwe arbeidskracht wordt geïmporteerd, want de Europese bevolking vergrijst)? Dat hij op deze manier het laatste restje sociaal-economisch fatsoen in zijn eigen partij en achterban hoopt te mobiliseren ten behoeve van een allesbehalve fatsoenlijke, nationalistische migratiepolitiek? Of, misschien nog wel het meest, dat hij willens en wetens de ogen sluit voor de dramatische gevolgen die dit beleid zal hebben voor de vele vluchtelingen die de oversteek hoe dan ook zullen wagen? Zij zullen op zoek gaan naar andere – nog gevaarlijkere – manieren om in Europa te raken. Deze mensen lopen immers nu al een groot risico met hun oversteek en dat doen ze niet omdat ze anders wel in Turkije zouden willen blijven. Dit voorgestelde beleid gaat alleen maar leiden tot meer leed en meer gestolen levens. Maar daar geeft Diederik Samsom blijkbaar geen zak om. Ik stel voor: laten we Samsoms woorden maar ter harte nemen. Zijn ‘welvaartsstaat’ is de onze niet. Sowieso laat ik me door een PvdA-er niet de les lezen over wat ‘welvaart’ zou betekenen. Dus als zijn neo-liberale ‘welvaartsstaat’ onverenigbaar is met het fundamentele recht op vrijheid van beweging, dan steekt hij zijn ‘welvaart’ maar ergens waar de zon niet schijnt. Het stelde toch al niet zoveel meer voor. De valse keuze die Samsom ons voorlegt, illustreert ten overvloede nog eens het moreel bankroet van de sociaal-democratie, van de PvdA, van Diederik Samsom en van de begrensde natie-staat. En daarmee basta.

Mathijs van de Sande over Samsom over zijn plan (NOS)