Samsom wil nog meer geweld in Syrië en Griekenland

De leiders van de Partij van de Arbeid willen dat nu ook Nederlandse vliegtuigen mee gaan doen aan het bombarderen van Syrië. Het blijft merkwaardig dat je jezelf progressief durft te blijven noemen, als je graag verantwoordelijkheid wilt nemen voor het vanuit de lucht doden van jou volkomen onbekende mensen. Tegelijk zijn de PvdA-ers begonnen met te roepen dat vluchtelingen die Griekenland bereiken, direct gedeporteerd moeten worden naar Turkije. De meeste ‘kritische’ commentaren benadrukken dat het plan niet nieuw, technisch onhaalbaar of juridisch problematisch zou zijn. Het grootste probleem met het Samsom-plan is echter dat het, net als die bombardementen, puur een voorstel is voor nog meer geweld tegen bruine en zwarte mensen. Migratiebeheersing, in welke vorm dan ook, is geweld. Vluchtelingen en migranten komen naar Europa – niet voor niets – en iedere dwang die op hen wordt uitgeoefend om terug te gaan zal onherroepelijk beantwoord worden met allerlei vormen van tegenwerking en verzet. Waar Samsom heel concreet voor pleit, is geweld op de stranden waar vluchtelingen aanspoelen. Want wat zal de politie, het leger of Frontex doen als de vluchtelingen niet vrijwillig mee komen? Samsoms pleidooi komt uiteindelijk ook neer op geweld bij razzia’s in dorpen, als de gewapende arm van de EU op zoek gaat naar vluchtelingen die op de stranden uit de handen van de EU wisten te blijven. Het komt ook neer op geweld tijdens het transport naar mogelijke tijdelijke gevangeniskampen, op geweld in die kampen, op geweld op weg naar de veerboten, op geweld tegen mensen die ontsnappen, op geweld óp die veerboten. Meer gewonden, meer doden. Hoe meer geweld, hoe meer verzet, hoe meer geweld, etc. Samson wil een verdere escalatie van de oorlog. Progressief zijn betekent voor hem de repressie verder vooruit helpen.

Eric Krebbers over “Vluchtelingenplan Samsom is onuitvoerbaar” (AD)