Schoonmakers en studenten bezetten Vrije Universiteit

Schoonmaker houdt speech.
Gisteren hebben stakende schoonmakers en studenten de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam bezet. Samen voeren ze actie tegen slechte arbeidsomstandigheden en de bezuinigingen in het onderwijs. Vorige week werd al de Universiteit van Utrecht bezet. Deze keer deden nog meer studenten mee. In de avonduren was ook een actievoerder van Doorbraak aanwezig.

De sfeer was er een van: dit is heel normaal, dit doen we gewoon! Het was dit keer makkelijker geweest om binnen te komen. Er was hulp van onder meer linkse organisaties als de Anarcho-Syndicalistische Bond (ASB) en de Internationale Socialisten (IS), maar ook van studenten van de VU en van de Abvakabo-onderwijsgroep. Het was ook een speciale dag omdat de staking precies 9 weken geleden is begonnen. FNV Bondgenoten zette nog eens op een rijtje waar het ook alweer om gaat.

Schoonmakers in de collegebanken.
Over de gebeurtenissen overdag schrijft de IS: “Het management van de VU probeert uiteraard niet alleen de staking, maar nu ook de bezetting te breken. In de middag is er een poging de schoonmakers de aula in te krijgen. Een prachtige zaal, maar buiten zicht. Blijkbaar heeft de VU de leus ‘Nooit meer onzichtbaar’ nog niet begrepen. De stakers laten zich, vandaag al helemaal niet, niet in een hoekje wegstoppen. In de collegezaal leggen de onderhandelaars het voor aan de bezetters. Het antwoord is duidelijk. De VU-managers kunnen het dak op, wij blijven hier. In de namiddag is er een serieuzere poging van de kant van het bestuur. Eerst proberen ze ons de collegezaal uit te krijgen. Snel optreden van studenten voorkomt dit. Ook is er een dreigement in de onderhandelingen: voor zes uur allemaal weg, ‘of anders’. Vanuit de bezetters wordt er ook serieuzer ingezet. De solidariteit met het personeel wordt tastbaar gemaakt. Onze derde eis wordt dat het kantinepersoneel, dat is uitbesteed aan een cateringbedrijf, een baangarantie krijgt. De onderhandelaars vanuit onze kant hebben geen mandaat: alles moet voorgelegd worden aan de groep als geheel. Wederom is het antwoord duidelijk: wij blijven hier! De bestuurder van de schoonmakersbond Ashna concludeert vervolgens dat we dan maar snel de ingang weer moeten innemen.”

De hele dag stond in het teken van solidariteit tussen strijdende groepen. Studenten met schoonmakers. Er was ’s avonds ook een skype-verbinding met Vlasia Papathanaside van de Griekse vakbond van schoonmakers om ervaringen uit te wisselen. De problemen van de schoonmakers in beide landen blijken vergelijkbaar. Maar in Griekenland is er ook veel racisme tegen de arbeidsmigranten. Verder werd de arbowetgeving er al nooit nageleefd en nu is die zelfs helemaal afgeschaft. Schoonmakers verdienden tot voor kort nog zo’n 450 tot 500 euro per maand, maar nu zijn er de 1 euro-jobs: werken voor 1 euro per week! De schoonmakers in de VU vertellen hoe ze strijden en dat ze hun Griekse collega’s steunen.

Rendez VU.
Hans Treuren van de Abvakabo kwam vertellen over de strijd in de zorg. Hij gaf aan dat we elkaar allemaal moeten steunen. Ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut was weer aanwezig. “Ik blijf leren van de schoonmakers dat het mijn taak is als volksvertegenwoordiger om op te komen voor de werkende klasse”, benadrukte ze. “Met de nieuwe Wet Werken naar Vermogen worden mensen gedwongen om onder het minimumloon te werken. Veelal ook in de schoonmaak”, zo zei ze, “en dat gaat natuurlijk ten koste van de lonen.”

Het programma was weer goed gevuld. De studenten stonden te popelen om hun medestudenten de komende dagen uit te gaan leggen waarom ze de schoonmakers moeten steunen. Juist ook bij de VU, want dat is “een van de meest beruchte plekken als het gaat om intimidatie van schoonmakers”, zo schrijft KSU. “Daarnaast worden ook consequent stakingsbrekers ingezet. Kortom, een goede plek om als studenten samen met de schoonmakers te laten zien dat we dit niet pikken. We roepen de VU op om het protocol ‘de Gouden Standaard’ van de FNV te tekenen. Daarnaast worden docenten, studenten en medewerkers gevraagd om de schoonmakersactie te steunen via een petitie.”

De actie werd vanmiddag beëindigd nadat een drietal eisen van de actievoerders werd ingewilligd, aldus At5. De VU heeft toegezegd een brief te sturen aan de organisatie van schoonmaakbazen OSB. Vijf stakers wier contract niet verlengd werd, krijgen toch een verlenging, en de Abvakabo gaat in gesprek met de bazen van de catering-medewerkers over hun arbeidsvoorwaarden en contracten.

Voor meer foto’s van de actie zie Flickr.

Eric Krebbers