“Sluit Tesla af!” – Sabotage van de stroomvoorziening bij Steinfurt

Oproep voor een van de vele acties tegen de vernietigende praktijken van Tesla.

Een brand in een elektriciteitsmast bij Steinfurt in de buurt van Berlijn heeft voor stroomuitval gezorgd in de Tesla ‘gigafabriek’ in Grünheide, de enige autofabriek van Tesla in Europa. Op Kontrapolis verscheen vandaag een open brief van de Vulkangruppe, waarin de brandstichting wordt opgeëist. “Een vuurbaak tegen kapitaal, patriarchaat, kolonialisme en Tesla”, zo beschrijft de groep de sabotageactie. (Onderaan vind je de integrale tekst.)

De groep ziet de sabotage van de Teslafabriek, en daarmee het dwarsbomen van technofascisten zoals “Ellende Musk”, als een stap in de richting van de bevrijding van het patriarchaat. Met het oog op internationale vrouwendag op 8 maart is het onklaar maken van de stroomvoorziening van de fabriek in Grünau dan ook een gepaste actie, zo vindt de groep. In 2021 lijkt de Vulkangruppe ook al de stroomvoorziening van de Teslafabriek te hebben gesaboteerd.

Naast symbolen van patriarchale onderdrukking zijn Tesla en Musk de voorhoede van een heel scala aan problemen en onrecht, zo maakt de groep duidelijk in hun brief.

De fabriek van Tesla misbruikt grondstoffen en water, ten koste van de lokale bevolking. Tesla is een aanjager van ‘groen kapitalisme’, wat een ideologisch fabeltje is. ‘Groen kapitalisme’ betekent kolonialisme, landroof en een verergering van de klimaatcrisis, aldus de groep. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de koloniale uitbuiting van inheemse bevolkingen rondom de lithiummijnen, gebruikt voor Tesla’s batterijen.

Ook lapt Tesla de rechten van werkers aan de laars. Hun productieketen omvat dwangarbeid, bijvoorbeeld door Oeigoerse mensen in China. Ook in de fabriek in Grünheide ondermijnt Tesla de rechten van werkers, zo beschrijft de groep, bijvoorbeeld door bedrijfsongevallen geheim te houden en vakbondsleiders te ontslaan.

Naast de productieketen zijn ook de producten van Tesla vernietigend. De auto’s die Tesla maakt zijn een belangrijke aandrijver van de surveillancemaatschappij. Iedere Tesla-auto is uitgerust met meerdere camera’s. Het is een bewakingsapparaat, uitgerust door bedrijven die ook militaire technologie ontwikkelen (Samsung). Ook rijden Tesla’s modellen door de straat als pantservoertuigen, die het “zullen winnen van anderen”, een uitspraak van Musk zelf die de groep aanhaalt. Daarnaast wordt Tesla’s Starlink systeem voor mobiel internet gebruikt door legers over de hele wereld, inclusief door het Israëlische leger bij het uitmoorden van Gaza.

De groep richt ook pijlen op Musk zelf. Het merk Tesla is niet los te zien van Musks toxische persoonlijkheid. Het is iemand die antisemieten, anti-feministen, vreemdelingenhaters en chauvinisten om zich heen verzameld op zijn platform X. “Musk is het nieuwe type neo-liberale en patriarchale, neo-koloniale roofkapitalist van deze eeuw”, schrijft de groep. Veel te veel mensen zien de egoïstische en materialistische leefwijze die hij hen voorhoudt als nastrevenswaardig, en daarmee verwarren ze bezittingen en materiële rijkdom met vrijheid en geluk.

De Vulkangruppe ziet dat door het ophouden van dit ‘ideaal’, en door het najagen van kapitalistische groei door Europese landen een grote groep mensen wordt buitengesloten en verworpen:

“Wij, een breed en kleurrijk verzet, rollen ze terug naar beneden.
Wij zijn de stapels puin en zandkorrels in de tandwielen van een machine die onverbiddelijk vooruit stampt.
Wij zijn verstorende factoren in de machinekamer.
Wij zijn de wanhopigen en verschoppelingen.
Wij zijn mensen uit de middenklasse of migranten op de vlucht.
Wij, dat kunnen heel veel mensen zijn in het bos en in de boomhutten en op straat, dat kunnen geheime sabotagegroepen zijn zoals de onze.”

In de brief maakt de groep duidelijk dat ze zich verbonden voelen met alle mensen die het over de hele wereld moeilijk hebben, en met alle mensen die hun woorden zullen begrijpen. Ze hopen ook dat hun brief breed gedeeld en vertaald zal worden.

Dat Vulkangruppe heeft gekozen voor het beschadigen van materiële infrastructuur zal niet bij iedereen in de bredere actiebeweging goed vallen. Het is immers een vorm van geweld, zij het puur gericht op materiële zaken. Maar, zo stelt de groep, “als we willen winnen van giganten als Tesla, dan hebben we vele vormen van verzet nodig. Die van ons is er een van velen.”

Hiermee lijkt de groep aan te sluiten bij een pluralistisch beeld van verzet dat Andreas Malm onlangs onder de aandacht bracht in zijn boek “How to blow up a pipeline?”. De beweging voor klimaatrechtvaardigheid moet zich niet koste wat kost vastpinnen op burgerlijke ongehoorzaamheid en vreedzaam protest, zo argumenteert Malm. Zolang mensen niet in gevaar worden gebracht, is sabotage van de middelen die direct door schadelijke bedrijven en industrie gebruikt worden een legitieme en noodzakelijke vorm van verzet, een aanvulling op de tegenwoordig gangbare tactieken die ongetwijfeld op een veel breder draagvlak kunnen rekenen.

De groep anticipeert in hun brief erop dat sommige mensen toch afstand zullen willen nemen van hun sabotageactie. Aan hen vraagt de groep: waarom zou je dat willen doen? Wiens belangen behartig je daar uiteindelijk mee?

Maarten

(Maarten is te vinden op Mastodon.)


Hieronder de integrale tekst van de verklaring van de Vulkaangroep Tesla uitschakelen! Door iemand anders vertaald, en de citaten van Maarten kunnen daardoor taaltechnisch iets afwijken van de tekst hieronder.

Vandaag hebben we Tesla gesaboteerd. Want Tesla in Grünheide vreet de aarde, natuurlijke hulpbronnen, mensen, arbeidskracht en spuugt daarvoor 6.000 SUV’s, moordmachines en monstertrucks per week uit. Onze bijdrage aan 8 maart is het afsluiten van Tesla. Want de totale vernietiging van de Gigafactory en daarmee het afzagen van “technofascisten” als Ellende Musk vormen een stap richting bevrijding van het patriarchaat.

De Gigafactory is bekend geworden door haar extreme uitbuiting. De fabriek vergiftigt het grondwater en verbruikt voor haar producten gigantische hoeveelheden van het sowieso al schaarse water. Zonder scrupules wordt voor Tesla het water van de deelstaat Brandenburg-Berlijn weggegraven. De critici bij de waterleidingbedrijven, de buurtbewoners, eco-activisten worden monddood gemaakt. Cijfers worden positiever voorgesteld. Wetten omgebogen. Mensen bedrogen. Daarbij komt dat een groot deel van de bevolking rondom Grünheide de Gigafactory afwijst vanwege het stelen van het water en de gentrificatie. Het protest en verzet gaat nog altijd ongebroken door. En het neemt toe, vanwege meerdere redenen. Naast de smerige accufabriek wil Tesla nu haar fabrieksterrein met nog eens honderd hectare uitbreiden, onder andere voor een station voor goederentreinen. Een uitbreiding van het terrein voor loodsen en logistiek direct bij de fabriek (inclusief de mogelijkheid van een intensieve spoorweglogistiek) moet bijdragen aan de stabilisering van de toeleveringsketens en de productie. Die zijn momenteel aangetast, omdat de leveringen vanuit de Chinese dwangarbeidkampen niet de kortste weg door de Rode Zee kunnen volgen. Het ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Brandenburg eet bij Tesla uit de hand, ondanks tal van redenen om de vergunningen te weigeren. Er is maar een ding dat telt: dat de vestigingsplaats Brandenburg floreert.

Tesla is een symbool voor het “groene kapitalisme” en een totalitaire technologische aanval op de samenleving. De mythe van groene groei is slechts een smerige ideologische tovertruc om in de binnenlandse politiek de rijen te sluiten tegen kritiek. Er wordt gesuggereerd dat er zo een uitweg is uit de klimaatcrisis. Maar “groen kapitalisme” staat voor kolonialisme, landroof en een verder op de spits drijven van de klimaatcrisis! De lithium-accu’s zijn afkomstig uit giftige mijnen in Chili, en verslinden andere schaarse metalen, wat ellende en verwoesting betekent voor de mensen die in de gebieden wonen waar die gedolven worden. Zo wordt voor de accufabriek in Grünheide bij Berlijn de schaarse grondstof lithium gebruikt, die bijvoorbeeld ook in Bolivia wordt gedolven. Wat betreft de winning van lithium in Bolivia legt Musk zijn kaarten op tafel: “Wij zullen een staatsgreep plegen wanneer we dat willen”, en hij levert zo commentaar op het verzet van inheemse bevolkingen tegen de winning. Bodemschatten worden tegen schandalige voorwaarden aan de aarde onttrokken. De “green deal” vormt slechts een uitbreiding van de economische groei zonder grenzen. Ook in Portugal komt de plattelandsbevolking tegen de afgedwongen delving van lithium in verzet.

Zoals men gebruik maakt van de aarde en haar dagelijks verkrachten, zo gaat Tesla ook met mensen om. En laat men dwangarbeiders overal ter wereld voor zich (dood)zwoegen, zoals bijvoorbeeld (net als VW) Oeigoerse mensen in China, die door het racistische Chinese regime worden aangeleverd. Zelfs in Grünheide zijn de arbeidsomstandigheden catastrofaal. Onlangs werd een vertegenwoordiger van de industrievakbond IG Metall (vert: zuster van FNV) in Grünheide ontslagen. Ondanks de door Tesla geïnstalleerde gele ondernemingsraad komen de toestanden in de fabriek ook naar buiten toe. Om de ongevallenstatistieken gunstiger te doen uitkomen worden mensen in plaats van met de ziekenauto met de taxi naar het ziekenhuis gebracht. Interne tegenstanders worden ontslagen, en wanneer ze zich juridisch verweren worden ze tot een juridisch vergelijk gedwongen. De schadeloosstelling dient dan als muilkorf, door bijvoorbeeld met het dreigen met een strafbeding om het publiekelijk aan de orde stellen van een racistisch ontslag in de kiem te smoren. Voor het geld moet degene die is ontslagen zijn bek houden – dat is de bedoeling.

De totalitaire technologische aanval ziet er dan als volgt uit. Een Tesla-voertuig is een bewakingsapparaat van de openbare ruimte. Die is rondom uitgerust met hoge resolutie-cameras van Samsung. Dat is een concern dat onder meer toonaangevend is in wapentechnologie. Volgens de producent hebben de camera’s een bereik tot 250 meter. In “bewakingsmodus” wordt alles in de omgeving van het voertuig gefilmd, en tijdens het rijden wordt ook de bestuurder gecontroleerd. De bestuurder is al een onbetaald integraal onderdeel van het Tesla-universum en een proefkonijn. De kunstmatige intelligentie zal elke handeling en elke fout van de bestuurder registreren en te gelde maken om de software voor zelfrijden met data te trainen.

Tesla militariseert de straat. Haar rijdende tanks vormen oorlogsmaterieel. De auto als wapen. De straat als slagveld. Tesla heeft in plaats van 9 mm nu 856 pk de wereld in gebracht: “Wanneer u in conflict komt met andere auto’s, zult u winnen”, aldus Ellende Musk. Een Tesla is een statussymbool, een statement, en propaganda: voor mensenverachting, grenzeloze vernietiging door “vooruitgang” en een imperiale, patriarchale levenswijze.

Wie een SUV koopt is hoogstwaarschijnlijk een aanhanger van de imperiale levenswijze die tot het bittere einde van de waanzin wil profiteren. In het geheime poesiealbum van elke activist zou een Tesla-wrak niet mogen ontbreken. Geen Tesla ter wereld zal meer veilig zijn voor onze vlammende woede. Elke Tesla die brandt, saboteert de imperiale levenswijze en verwoest feitelijk het steeds nauwer wordende net van een ononderbroken slimme bewaking en controle van elke menselijke levensuiting.

Strijdkrachten maken gebruik van Teslas Starlink-satellietsysteem in hun oorlogen, zoals in Oekraïne. Ook het Russisch leger gebruikt deze systemen, via terminals in derdelanden, om aanvallen uit te voeren. Ook Israël gebruikt ze voor moord in Gaza. Teslas Starlink-infrastructuur is een militaire speler op zich. Opgerold als een parelketting gemaakt van vuilnis, ploegt die door het heelal om de controle en bewaking totaal te maken.

Laten we het hebben over een man die tot stof zal vergaan, ook al zou hij liever onsterfelijk zijn: Ellende Musk. Voor mannen zoals hij is nog geen scheldwoord bedacht dat recht zou doen aan hun arrogantie, mensenverachting en anti-sociale verlangen naar macht en erkenning. Hij maakt geen geheim van zijn chauvinisme. Zijn propagandaplatform X is het middel daarvoor. Daar verzamelt hij aanhangers van een imperiale levenswijze. Daar voelen antisemieten, anti-feministen, autoritairen, chauvinisten en fascisten (m/v), en de aanhangers van haat tegen “vreemdelingen” zich veilig en thuis. Daar organiseren ze zich met hun elitaire visie op de wereld en mannenmensen. Daar ontmoeten de ariërs van de AfD hun gelijken.

Wanneer Ellende Musk de anti-feministische en neo-liberale president van Argentinië toejuicht, dan doet hij dat omdat ze elkaar als mannen hebben gevonden. Ze kennen daarover geen schaamte. Ze hebben besloten om aan de kant te staan van een dodelijk masculinisme, en om een bloedig spoor achter zich te laten, als mensenvretende monsters.

Ellende Musk is het nieuwe type van een neo-liberale en patriarchale, neo-koloniale roofkapitalist van deze eeuw, die van andere middelen gebruik maakt dan de uitbuiters voor hem in de vorige eeuw. Het is de invasieve tijdsgeest die de zelf veroorzaakte economische crises van de kapitalistische productie gebruikt om een begin te maken met een nieuwe golf van vernietiging. Hij treedt in de bruine voetsporen van eerdere patriarchale pioniers. Ook de “autofabrikant” Henry Ford was een bewonderaar van de nazi’s met hun “Volkswagen” en hun efficiënte organisatie van de productie. Zijn fabriek in Wolfsburg werd destijds over de rug van de dwangarbeiders draaiende gehouden. Elke Duitser zou een Volkswagen moeten kunnen krijgen, om op de nieuwe autosnelweg met de auto of tank op de bestemming aan te kunnen komen. Ford, die door de efficiency van het Duitse arbeidsmanagement geïnspireerd was, nam die ideeën over voor zijn imperium in de Verenigde Staten. Die aanval op de arbeiders (m/v) en het steeds efficiënter maken van de uitbuiting werd ook bekend als “fordisme”. Dat ging over de organisatie van de arbeid en het werken aan de lopende band – massaproductie en tegelijkertijd ook massaconsumptie van de auto. Dat model, dat ook wel “taylorisme” werd genoemd, was ook een vorm van klassenstrijd van bovenaf. Ellende Musk koppelt de invasieve technologische mogelijkheden van onze tijd aan zijn misogyne wereldbeeld, het patriarchale extremisme met de voor zijn kaste gebruikelijke totalitaire instelling. Als “autofabrikant” staat hij als zombie in een historische traditie. En omdat hij in deze tijd leeft, ageert hij als een “technofascist”.

In plaats van de auto op de vuilnisbelt van de geschiedenis te gooien en een gratis openbaar vervoer uit te bouwen, wordt nu de aandrijving verwisselt, van verbrandings- naar elektromotor, om het privé-verkeer te redden. De imperiale levenswijze levert economisch gezien meer op.

Hun machtsposities maken het patriarchale “visionairen” als Ellende Musk, in de meest afschuwelijke betekenis, mogelijk om met de “meest progressieve” vormen van uitbuiting en met de hen ter beschikking staande hulpbron “mens” te experimenteren. Nieuwe gebieden veroverend, ongevraagd vooruit te denderen en de aarde te penetreren. In het heelal, de hemel, de openbare ruimte, onze hoofden – er is niets wat de verkrachter met rust laat. Het neurotechnologische bedrijf Neuralink moet hersenen van mensen aan machines gaan koppelen. Er wordt op dieren uitgetest hoe gedachten kunnen worden gelezen. Net als SpaceX en Tesla heeft Neuralink ook verder liggende doelen, waarbij niet alle mensen evenveel waard zijn. Waar sommigen een beter leven mogen hebben in de al bestaande ecologische catastrofe.

Zelfs voor wie niet op X, voorheen Twitter, zit, wie alleen maar op straat loopt, wordt desondanks door deze ellendige man en zijn camera’s en propaganda geraakt. De machtsposities maken een permanente inbreuk mogelijk, een indringende houding ten opzichte van alle vormen van leven, iets wat alleen nog door vastberaden tegenstand kan worden gestopt. De “technologische vooruitgang” biedt hen, de “technofascisten”, een scala aan mogelijkheden waarmee nog een tandje bijgezet kan worden bij de uitbuiting en onbeschrijflijke verwoesting van de planeet.

Met zijn macht kan dit type soms als een staatshoofd optreden, zonder ooit te zijn gekozen. Hij kan beschikken over de nodige productiemiddelen en de hulpbron “mens” om politieke besluiten te nemen. Dit type kan staatshoofden kopen of partijen aan de macht helpen, zelfs wanneer ze Hitler heten. Dit type trekt aan de touwtjes van de zogenaamde beleidsbepalers van regeringen. Hij kan voorwaarden aan regeringen stellen, dan wel staatshoofden tot bedelaars degraderen. Het patriarchale systeem spuugt grote aantallen van dergelijke mensen uit, ze zijn ambitieus, in lijn met het patriarchale model. Ze plegen staatsgrepen wanneer zaken niet naar wens verlopen. Ze zijn inwisselbaar. Alleen hun macht geeft hen deze mogelijkheden – zonder macht zijn het slechts opgeblazen, belachelijke egomanen. Al eeuwenlang jagen ze miljoenen mensen de dood in. Ze vernietigen de natuur, alsof die van hen is. Wanneer we dit systeem niet vernietigen dat dergelijke egomanen voortbrengt, dan komen er steeds weer nieuwe soorten. Het gaat dus niet alleen om Ellende Musk – maar om een imperiale levenswijze die deze mannen ons opleggen. Het gaat om een showdown tussen de imperiale levenswijze versus de vrijheid van alle mensen.

Deze soort mens en zijn economische concept staat voor een minderheid op deze planeet, die deze imperiale levenswijze als de enig juiste beschouwt. Nieuw is dat de kantelpunten, die ons bewust maken van de eindigheid van de imperiale levenswijze, al vaak zijn gepasseerd. Andere kantelpunten komen met een adembenemende snelheid op ons af. Jaar na jaar, maand na maand, dag op dag. (In het ergste geval zou Ellende Musk met een handjevol slaven en zijnsgelijken vluchten voor de gevolgen van zijn imperiale levenswijze, en Mars met zijn aanwezigheid gaan beledigen. Maar onze sterke buitenaardse bondgenoten wachten hen al op: zonnestormen zullen zijn raketten crashen zoals ze dat ook al gedaan hebben met dertig procent van zijn satellieten in de ruimte. We zullen dus overwinnen.)

Veel mensen beschouwen deze manier van leven, en de daarmee verbonden vermeende rijkdom, nog altijd voor natuurlijk en nastrevenswaardig. Een rad voor ogen gedraaid en misleid, halen veel mensen bezit en materiële rijkdom door elkaar met vrijheid en geluk. Onwetendheid, manipulatie en angst hebben veel generaties van mensen gevormd. We worden tot arbeid en consumptie gedegradeerd om een imperiale levenswijze mogelijk te maken. Die materiële rijkdom ten koste van andere mensen is een bewijs van onvermogen van de “beschaving”. Deze levenswijze maakt ook de profiteurs niet gelukkig. Alternatieven worden onzichtbaar gemaakt of al in de kiem gesmoord. Aanzetten die de mensheid ten goede zouden kunnen komen, zonder dat ze geld of macht opleveren, worden in diskrediet gebracht. Inheemse vormen van leven, die op de natuur en haar bescherming zijn gericht, werden en worden uitgeroeid. Radicale, dat wil zeggen tot op de wortel teruggaande aanzetten tot verandering, werden altijd al in bloed gesmoord. Of de revolutionaire bewegingen worden gecorrumpeerd, geïnfiltreerd, hun “leiders” (m/v) gekocht om zo de macht, en de voortgang van de verwoesting, voor de komende decennia te garanderen.

Aan de vooravond van de achtste maart hebben we daarom een lichtvuur tegen kapitaal, patriarchaat, kolonialisme en Tesla ontstoken. De voortdurende verkrachting van de aarde confronteren wij met sabotage. De ideologie van een grenzeloze economische groei en een op verwoesting gebaseerd vooruitgangsgeloof zijn op hun eindpunt beland. Opdat Europa “een eersteklas vestigingsplaats met een sterk industrieel ecosysteem” wordt, worden voor gigantische bedrijven als Tesla alle mogelijke drempels uit de weg geruimd. Maar er komt wat in beweging. Wij, een breed en veelzijdig verzet, werpen de drempels weer op. Wij zijn keien en zand in de machine die onophoudelijk verder stampt. Wij zijn de storingen in de machinekamer. Wij, dat zijn de vertwijfelde en uitgestoten mensen. Wij, dat zijn burgerlijke mensen in Duitsland of migranten die vluchten. Wij, dat kunnen ook veel mensen in het bos en in de boomhutten zijn, en op straat, en dat kunnen heimelijke sabotagegroepen zijn, zoals die van ons. Het kunnen ook mensen in de Gigafactory zijn, die wraak nemen op de machines van hun meesters vanwege de arbeidsomstandigheden. Wij kunnen worden betrapt, geslagen, vernederd, verkracht of vermoord – maar we hebben gelijk. Alleen geweld kan ons klein houden. Maar we staan weer op. En na ons komen er anderen.

Verspreid de verklaring. Vertaal en stuur hem naar andere mensen in de wereldwijde strijd.

We hadden met onze sabotage een zo groot mogelijke blackout van de Gigafactory tot doel. Het leven van onszelf en anderen in gevaar brengen hebben we uitgesloten. Het lamleggen van de productie van de auto-industrie vormt het begin van het einde van een wereld van vernietiging. Ons vreugdevuur van bevrijding was gericht tegen de elektriciteitsvoorziening van Tesla. We wilden de bovenleiding van een hoogspanningsmast, die in verbinding staat met de ondergrondse kabels, raken bij de waterdichte kabelmoffen en de zes 110 kV kabels daarin kortsluiten. Daarom hebben we de schacht naar de kabelmoffen geopend, die voor de helft onder water stond. Toch hebben we blootliggende stroomkabels in brand gestoken en in combinatie met water kan dit kortsluiting hebben veroorzaakt. Schade aan kabelverbindingen is vaak tijdrovend en duur om te repareren. Tegelijkertijd hebben we de brand groot en hoog gestookt met veel autobanden om de staalconstructie te verzwakken en de mast instabiel te maken. Pas rond de 1.300 tot 1.500 graden smelt een stalen mast. Doordat we met een hitte van ongeveer 900 graden hebben gewerkt, was het belangrijk de mechanische eigenschappen van de mast te veranderen. Zo kunnen er knikken ontstaan, krommingen of verbuigingen. Dat was onze bedoeling.

We voelen ons met iedereen verbonden die wereldwijd strijdt en die we met onze woorden bereiken. We voelen ons met iedereen verbonden die zich niet door Tesla de kraan dicht laat draaien (vert: ook toespeling op de campagne https://t-den-hahn-abdrehen-org). Wanneer we van dit soort giganten als Tesla willen winnen, dan hebben we vele verschillende vormen van verzet nodig. Onze vorm is daar één van. Onberekenbaar en zo veelzijdig mogelijk, dwingen we alleen gezamenlijk af dat het ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Brandenburg de wil van de bevolking respecteert. Minister van Economische Zaken Jörg Steinbach (SPD) ziet in het stemresultaat van de inwoners van Grünheide (71 procent tegen de uitbreiding van het fabrieksterrein van Tesla) slechts een belangrijk geluid. Hij ziet in de stemming vooral een “mogelijkheid tot elkaar te komen”, wat zoveel wil zeggen als dat Tesla er niet in geslaagd is te overtuigen en het concern zijn huiswerk moet doen om de bevolking te verdelen, te kopen, te vleien, om te praten. Hij accepteert het “nee” van de bevolking niet, en roept Tesla op tot mei het “nee” te verzwakken.

Het staat iedereen vrij om zich openlijk dan wel stiekem vrolijk te maken over onze actie. Wie zich genoodzaakt voelt om zich te distantiëren zou zich moeten afvragen: waarom eigenlijk? Wie heeft daar belang bij? Samen dwingen we Tesla op de knieën. Switch off Tesla.

Groeten aan iedereen op de vlucht, die ondergronds is, gevangen zit, en die zich verzet! Liefde en kracht voor alle anti-fascisten!

Vulkaangroep Tesla uitschakelen!