Logo van de Bijstandsbond.

Logo van de Bijstandsbond.

Terwijl de parlementaire enquête gaat over de Panama-papers en de weggesluisde miljarden belastingontduiking van de superrijken, krijgen de minima in Amsterdam bij de nieuwe individuele inkomenstoeslag 50 euro per jaar. Maar dan niet alle minima, natuurlijk. Verschil moet er zijn, volgens de gemeente Amsterdam. De VVD doet niet mee aan de parlementaire enquête. De partij vindt al dat gezeur over belastingontduiking van de superrijken maar onzin. Maar minima het vel over de oren halen doet men graag.

De gemeente Amsterdam moest met veel ambtenaren meer dan twee maanden nadenken over een rechterlijke uitspraak, voordat men kwam met een concept-regeling voor de nieuwe individuele inkomenstoeslag. De uitkeringsgerechtigden moeten op basis van die regeling weer heel wat informatie verstrekken. Met de billen bloot voor 50 euro. Maar de nieuwe concept-verordening zou wel eens in strijd met de wet kunnen zijn, net als de oude.

Van het kastje naar de muur

In de oude verordening over de individuele inkomenstoeslag die de Amsterdamse gemeenteraad had aangenomen, stond dat alleen mensen met schulden in aanmerking konden komen voor een toeslag, in de vorm van een VVV-bon. Begin april voerde advocaat Marc van Hoof voor een cliënt daarover een rechtszaak. De cliënt van Van Hoof stelde dat de verordening in strijd was met de Participatiewet. Bij de invoering van die wet had de regering besloten om extra geld aan de gemeenten te geven waarmee ze op basis van individuele beoordeling mensen met een minimuminkomen toch een compensatie konden geven. Categoraal beleid (automatische toekenning op basis van enkele groepskenmerken) werd verboden. In de zaak van de cliënt van Van Hoof verklaarde de Amsterdamse rechtbank de verordening ongeldig. De verordening moest buiten werking worden gesteld, omdat het bij de inkomenstoeslag zoals die in de verordening was geregeld, ging om verboden categoraal beleid. Iedereen moet namelijk de toeslag kunnen aanvragen en die aanvraag moet vervolgens ook individueel worden beoordeeld. De rechters spraken uit dat de aanvraag van de cliënt opnieuw in behandeling moest worden genomen en individueel moest worden beoordeeld.

Daarop bleef het akelig stil bij de gemeente. Bijna twee maanden lang hoorden we niets. Als Bijstandsbond adviseerden we bijstandsgerechtigden om de toeslag alvast aan te vragen. Mensen werden daarop van het kastje naar de muur gestuurd. Ambtenaren waren nergens van op de hoogte en verwezen naar de oude verordening. “U komt niet in aanmerking en nee, wij nemen uw aanvraag niet in behandeling”, zo kregen baanlozen te horen. Velen dienden daarop een klacht in. Vorige week ontvingen diverse aanvragers een brief van de gemeente waarin werd gesteld dat betrokkene begin juli een beschikking zou ontvangen, wanneer de nieuwe verordening in de gemeenteraad zou zijn aangenomen. Ook werden aanvragers verwezen naar de afdeling voorzieningen die de aanvragen zou moeten afhandelen. Blijkbaar werd er intern wel aan gewerkt. Contact met gemeenteraadsleden maakte duidelijk dat die meer dan zes weken na de uitspraak ook nog van niets wisten. Inmiddels hadden de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 een actualiteit aangevraagd in de gemeenteraad. Dit naar aanleiding van het Parool-artikel “Amsterdamse regeling voor toeslagen minima deugt niet” over de rechtszaak en haar gevolgen.

Armoedebestrijding

En dan ligt er nu een nieuwe verordening. Met beleidsregels en een toelichting voor de gemeenteraadsleden. Korte inhoud: mensen tot 120 procent van het minimum, met een leeftijd tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, krijgen 50 euro per jaar wanneer ze op de peildatum 31 december minimaal drie jaar op het minimum zitten. Werkenden krijgen de toeslag niet, maar bijvoorbeeld WSW-ers en Wajongers wel. Om de toeslag te krijgen moet aan een voorwaarde worden voldaan: er moet geen uitzicht zijn op inkomensverbetering. Wel uitzicht op inkomensverbetering wordt verondersteld als je niet arbeidsongeschikt bent en in de periode van drie jaar betaalde arbeid hebt verricht. Verder worden in de beleidsstukken allerlei groepen genoemd die wel of niet voor de toeslag in aanmerking komen. Studenten komen ook niet in aanmerking.

Hoeveel ambtenaren zich met het formuleren van de regels hebben bezig gehouden, weten wij niet, maar in de verordening wordt het aan het college van burgemeester en wethouders overgelaten om “nadere regels te stellen”. Dat zou nu wel weer eens in strijd kunnen zijn met de wet. Het is namelijk aan de gemeenteraad om de regels van de verordening vast te stellen, volgens de wet, en niet aan B&W. Verder wordt de toeslag gefinancierd uit de bestaande middelen voor armoedebestrijding. Dus sommigen krijgen op andere gebieden iets minder of iets helemaal niet meer, in ruil voor die vijftig euro. Dat schiet lekker op, maar niet heus. Wie de hele soapserie van de individuele inkomenstoeslag nog eens wil doornemen, kan hier terecht: www.rechtvaardigamsterdam.nl.

Piet van der Lende


 1. Paul. # 1 
  1 jaar geleden

  Om de toeslag te krijgen moet aan een voorwaarde worden voldaan: er moet geen uitzicht zijn op inkomensverbetering. Wel uitzicht op inkomensverbetering wordt verondersteld als je niet arbeidsongeschikt bent en in de periode van drie jaar betaalde arbeid hebt verricht. Verder worden in de beleidsstukken allerlei groepen genoemd die wel of niet voor de toeslag in aanmerking komen.

  Met wel uitzicht op een inkomens verbetering sluit je dus eigenlijk al iedere gezonde bijstandsgerechtigde uit. Het is precies het zelfde als wat mijn gemeente nu al 2 jaar doet. Mijn gemeente heeft nog meer regels die er voor zorgen dat je gewoon geen recht meer hebt op de individuele inkomenstoeslag. Met andere woorden, men maakt de individuele inkomenstoeslag onbereikbaar voor de bijstandsgerechtigden om maar niet te hoeven betalen.

 2. Raymond # 2 
  1 jaar geleden

  Als je ” gezond ” bent bevonden door de ambtenaren en c.s. dan krijg je nog eens een oproep voor iets als info over STARTEN MET EEN EIGEN BEDRIJF of een oproep voor een kennismaking met ” werkgevers ” . Waar je dan vervolgens maanden lang onbetaald voor werkt en daarna eventueel mag blijven betaald in een ” Mcjob ” .
  Ik krijg dergelijke oproepen niet als langdurig Bijstand afhankelijke. Nou heerlijk toch ? Nee want wat is mijn toekomst grote armoede en uitsluiting. Bovendien zijn initiatieven als onbetaald werken op proef slecht lees bijv. doobraak.eu en is de drempel om te starten met een bedrijfje voor Bijstanders te hoog. Ik vind dat als er al geld geleend moet worden in kader starten dat altijd renteloos moet zijn en dat starten altijd als cooperatie moet gebeuren en niet als eenmanszaak . Bijstanders kunnen op dit moment alleen maar starten als eenmanszaak de rest vd opties ligt ver buiten hun bereik volgens mij.
  Ik las op verschillende websites over de activiteiten volgende week door de gemeente waar ik woon in kader Participatie wet om Bijstanders aan het werk te krijgen . Ik ga daar zeker naar toe hoe wel niet uitgenodigd en zal er ook het woord nemen. Mijn verwachting is dat mij het woord zal worden ontnomen als ik al binnen kom. Mogelijk maak ik wat printjes met adressen van websites met belangrijke info zo als doorbraak.eu en de site vd Bijstandbond om uit te delen. Ik krijg dan wel die individuele inkomenstoeslag / langdurigheidstoeslag maar wat schiet ik daar fundamenteel mee op ? Weinig. Of het nou 50,- is of 350,- de Bijstand uitkering is te laag zeker als het eindstation is. Ik wil nog wat met mijn leven en alle deuren zijn op slot spreekwoordelijk met name omdat ik kritisch ben en niet alleen volgens de regels van de ambtenaren en hun opdrachtgevers noem het gevestigde orde wil leven. Ik laat jullie nog weten wat er is gebeurd volgende week.

 3. Kees # 4 
  1 jaar geleden

  De gemeente Amsterdam heeft er zelf voor gezorgd dat een grote groep WSW-ers geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.
  De sociale werkvoorziening Pantar Amsterdam heeft dit kunnen regelen door de functieprofielen net voor de totstandkoming van Participatiewet te veranderen.
  De inhoud van de profielen is versimpeld waarmee het mede mogelijk is gemaakt om wsw-ers makkelijker naar ander werk te kunnen overplaatsen.
  Wsw-ers zitten gevangen in hun functieprofiel ( de meeste in loongroep B ) en geen cursus of opleiding die daar verandering in gaat brengen.
  Zowel de Amsterdamse politiek en de vakbonden zijn op de hoogte van deze situatie; echter komt niemand op
  voor de uitzichtloze positie van WSW-ers.
  Het wordt hoog tijd dat er wetenschappelijk wordt gekeken; door hoogleraren in Arbeidsrecht; naar de inhoud van deze functieprofielen .

 4. Paul. # 5 
  1 jaar geleden

  Directeur Egbert Fransen van Pakhuis de Zwijger pakt € 2.549.375,00 met slavernij en kunstsubsidie

  Goed dat je die link even deelt.

  Dat betekent dat deze subsidiemeneer per jaar meer verdient dan de Minister-President, voor een belangrijk deel te betalen door de niet geconsulteerde belastingbetaler en het werk word gedaan door uitkeringsgerechtigden waar de belasting betaler ook nog eens uitkering voor betaald.

  En dan maar afvragen waarom de kosten voor de bijstand en andere uitkeringsvormen zo de pan uit rijzen want dit geval staat echt niet op zich zelf maar speelt in heel Nederland. De politiek hoor je hier helemaal totaal niet over. Stel je voor dat de werkgevers hun gratis en gedwongen arbeiders verliezen. Toch een schande. Geen vragenuurtje of parlementaire enkette, niks noppes nada. Het is doodstil in Den Haag wat dit onderwerp betreft.

  Te bedenken dat we in Nederland tig van dit soort bedrijven hebben die volledig draaien op uitkeringsgerechtigden en subsidies van de overheid wat de belasting betalers miljarden kost.

  De sociale werkvoorziening Pantar Amsterdam heeft dit kunnen regelen door de functieprofielen net voor de totstandkoming van Participatiewet te veranderen.

  Pantar was niet de enigste. ieder werkbedrijf heeft snel de functie profielen aangepast in het nadeel van de SWS’ers. Dit is trouwens al diverse keren belicht door de FNV.

  Maar als de rest maar stil blijft en zich niet laat horen en ook niet in actie komt zal er niet veel veranderen.

 5. Kees # 6 
  1 jaar geleden

  Het vervolg van Pakhuis de Zwijger.

  http://925.nl/archief/2017/06/15/re-pakhuis-de-zwijger-doet-niks-onrechtmatigs-maar-stagevergoeding-kan-er-echt-makkelijk-af/

  Dit nieuws haalt de media in Amsterdam niet; het Parool ? AT 5 ? RTVNH ?

  Of zijn er soms belangen die hier spelen ?

 6. Paul. # 7 
  1 jaar geleden

  Het mag dan misschien wel wettelijk gezien niet onrechtmatig zijn, er word duidelijk geld verdient over de rug van uitkeringsgerechtigden (die verplicht worden te werken voor hun uitkering) en dat verdiende geld word gewoon in eigen zak gestopt.

  Als men die mensen gewoon had betaald waren ze uit de uitkering geweest. Het gaat tenslotte over reguliere arbeid waar anderen ook een loon voor betaald krijgen.

 7. Raymond # 8 
  1 jaar geleden

  Vanmiddag 20 juni 2017 was de info middag voor starters met Bijstand in de gemeente waar ik woon. Georganiseerd door de gemeente . Ik kwam makkelijk binnen. De middag was in feite een powerpoint presentatie van het BBZ traject in een veel te klein kamertje. Al die info is op Internet te vinden. Er was dus wel belangstelling met name van die ik inschat als Syriers. 50 % ? De presentatie was in het Nederlands en bleef dat ook na dat een Syrier ( ? ) in moeizaam Engels had verteld dat hij zijn school had afgezegd voor de middag en om vertaling in het Engels vroeg. Vervolgens vertrok een deel van de aanwezigen dat geen Nederlands verstond. Die school zal wel zo’n veel te dure verplichte ‘ inburgerings cursus ‘ zijn. Niet voldoende NL taal kennis op eigen kosten door lening verkregen binnen bepaalde tijd dan geen Bijstand is de regel heb ik de indruk.
  Ik legde tijdens de middag uit voor dat ik vragen stelde dat ik de selectie voor het BBZ traject al kende uit eigen ervaring. Vervolgens werden mijn vragen en opmerkingen door de medewerkster van het loket dat verantwoordelijk is voor de selectie van kandidaten afgedaan als persoonlijke problemen en daarom niet ter zake en of ik voortaan mijn mond wilde houden. Maar volgens de mevrouw hoefde ik niet weg te gaan waar ik ook absoluut geen neiging toe had.
  Ik bleef vragen stellen en opmerkingen maken als dat ter zake was volgens mij.
  Enkele van de aanwezigen die inschat als dat het BBZ traject hun laatste strohalm is
  waren volgens mij duidelijk in de ontkenningsfase. Dat die strohalm in gevaar zou komen
  door terechte kritiek op het BBZ traject was bedreigend voor ze en dus moest ik mijn mond houden volgens hun.
  Een vd twee die die houding had verteld dat hij een bedrijf wilde overnemen en of hij een
  EU subsidie kon krijgen. De subsisdes die er nog zijn zijn gericht op big business die
  ‘ innovatief ‘ bezig is met name IT heb ik de indruk. Een bedrijf overnemen kost tonnen en de max. lening bedrijfs krediet in kader BBZ is iets van ruim 35000. Bovendien de mensen die hun bedrijf verkopen zijn vaak tegen de AOW leeftijd en willen geld als oudedags voorziening niet zelden het type dat tientallen jaren niks aan hun bedrijf hebben gedaan. Een problematisch bedrijf dus. Enzv. enzv.

  Ik zeg samenvattend rot op met je BBZ traject . Zo ‘ n traject is geen maatwerk voor ( langdurig ) Bijstanders. Alleen al het bedrijfskrediet van uit de overheid dat heeft 8 % ( ! ) rente. Commerciele rente is nog hoger behalve dan dat je daar geen lening krijgt ook niet bij Qredit . De eerste vraag daar is heb je werk. Want als je mislukt met je bedrijf moet je door loondienst terug betalen. De vrouw van het starters loket die de presentatie gaf doet mijn kritiek af met ga maar naar de overheid met je kritiek. Toen ik vroeg concreet te zijn wie of wat binnen die overheid kreeg ik geen antwoord. Op de vraag hoe veel er mislukken met hun ondernemen na BBZ traject had ze geen antwoord. Dat hebben ze nooit antwoord op hoe veel er mislukken heb ik gemerkt bij dergelijke trajecten. Triest vind ik dat een van de deelnemers die wil starten tijdens de twee uur in het hok vanmiddag het maar raar vind dat een starter na mislukken tijdens voorbereiding het renteloze krediet voor aanloop kosten niet hoeft terug te betalen. Bijstanders worden bedrogen door te stellen of te suggereren dat zo ‘ n BBZ traject een uitweg is vind ik. Als je er al inkomt wat is dan helemaal je toekomst nauwelijks of niet boven Bijstand niveau uit en waanzinnig lange werk weken vele en hoge schulden enzv.
  Alle risico voor die ene individu. Starten eventueel maar dan op onze voorwaarden als coop SAMEN o.a. en niet als eenmanszaak . Eenmanszaak zal het wel zijn voor de meesten. Wat ik me afvraag is of die kleine nieuwe baasjes in de zelfde praktijken vervallen die ze zelf mee maakten toen ze nog in de Bijstand waren namelijk uitbuiting. Er waren wat mensen van de clientenraad sociale dienst aanwezig. Met een er van heb ik wat gepraat. Ik vraag me af of ze er wat mee doen ik denk het niet. Ze zijn immers zelden kritisch. Ook heb ik ze doorverwezen naar de Doorbraak site ook in het kader van dwangarbeid.

 8. Raymond # 9 
  1 jaar geleden

  Ik bedoelde dus EU subsidie .

 9. Paul. # 10 
  1 jaar geleden

  Het is goed dat je kritisch bent op dit soort BBZ trajecten.

  Een eigen zaak is een hele grote stap en je zult heel zeker moeten zijn van je zaak dat deze ook geld gaat opleveren, en dit op een kort termijn en dan ook geld blijft opleveren. Je moet flink investeren om een zaak van de grond te krijgen. Die 35.000 zijn pinauts. Niets is zo onzeker als het hebben van een eigen zaak. je hebt goede tijden en je hebt slechte tijden. Er zijn maar weinige branches die altijd goed blijven draaien en er zijn nog veel minder branches waar je goed kunt verdienen.

  Het grote probleem van die BBZ trajecten is dat de gemeente en de mensen die jou moeten begeleiden je gaan vertellen hoe en wat jij te doen hebt in je eigen zaak en wees ook niet verbaast dat je voor hun service moet gaan betalen, net zoals die leningen die je van hun kan krijgen. Achter dit soort BBZ trajecten zit gewoon een verdien model achter en dat gaat dan weer over de rug van de zaak eigenaar.

  Mijn gemeente is een tijd geleden al gestopt met dit soort trajecten omdat A, de gemeente geen subsidies of leningen wou verstrekken en B, de banken hier ook geen heil inzagen en C, veel deelnemers binnen 3 jaar failliet waren en met grote schulden achterbleven of flinke leningen hadden opgenomen en met de zuiderzon zijn vertrokken.

  Wat ik me afvraag is of die kleine nieuwe baasjes in de zelfde praktijken vervallen die ze zelf mee maakten toen ze nog in de Bijstand waren namelijk uitbuiting

  Ik denk van wel. Er moet immers geld verdient worden en omdat er voor ondernemers geen vangnet is zoals de bijstand gaat men daarin erg ver.

 10. Eric # 11 
  1 jaar geleden

  omdat er voor ondernemers geen vangnet is

  Lijkt me dat elke Nederlander een beroep kan doen op de bijstand. Of je het krijgt is met al die poortwachters een tweede, maar of je nou baas of loonarbeider bent geweest: als je geen inkomen of bezittingen hebt (en niet geïllegaliseerd bent enzo) dan zou je in aanmerking moeten kunnen komen. Ik denk niet dat we moeten doen alsof voormalige (en nu baanloze) bazen het nog slechter hebben dan hun voormalige loonarbeiders, me dunkt.

 11. Paul. # 12 
  1 jaar geleden

  In principe zou iemand die geen inkomen of vermogen meer heeft recht moeten hebben op de bijstand. Voor ZZP’ers en ondernemers is er de BBZ regeling maar dit is meer een tijdelijke lening en er worden behoorlijk wat eisen gesteld.

  Maar ik heb toch diverse keren mee gemaakt dat aan de ondernemer gevraagd werd om alles maar te verkopen, de schulden af te lossen en wat overbleef op te eten en zich te laten uitschijven bij KVK voordat men aanspraak kon maken op een uitkering. En op dat moment is het hebben van je eigen bedrijf ook voorbij.

 12. Eric # 13 
  1 jaar geleden

  Uiteindelijk niet veel anders dan bij bijstandsgerechtigden: die moeten ook eerst (bijna) alles opmaken en opeten voor ze bijstand kunnen krijgen.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*