18 juni, Amsterdam: vrouwenmars uit solidariteit met de strijdende vrouwen van de Rif

Vrouwen in de voorste linies.
Vrouwen in de voorste linies.

De Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN) organiseert op 18 juni een vrouwenmars uit solidariteit met de vrouwen van de Rif en de Hirak, de Marokkaanse protestbeweging. De MVVN eist onder meer de vrijlating van Silya Ziani, Bouchra El Yahyaoui en andere politieke gevangenen. Mannen kunnen ook deelnemen aan de mars.

Vrouwenmars
Zondag 18 juni
Vanaf 15:00 uur
Dam
Amsterdam
Facebook

Een dag eerder, op zaterdag 17 juni, is er in Amsterdam ook een protestmars voor vrijlating van de politieke gevangenen van de Hirak-beweging in Marokko.

De oproep: “In de Rif wordt al maandenlang op een vreedzame manier gedemonstreerd voor basale mensenrechten; een toekomst zonder corruptie, armoede en marginalisatie.(1) De aanleiding voor deze demonstraties is onder andere de moord op de vishandelaar Mohsin Fikri. Hij werd onder het toeziend oog van – en volgens getuigen zelfs op bevel van – de autoriteiten vermorzeld in een vuilniswagen. Onder de volksbeweging bevinden zich aanzienlijk veel vrouwen, met in de voorhoede Nawal Ben Aissa en Silya Ziani. Zij hebben onder andere op de internationale vrouwendag een vrouwenmars georganiseerd, waaraan duizenden vrouwen hebben meegedaan. In deze laatste weken is de overheid overgegaan tot een verregaande repressie op de demonstranten van de volksbeweging. Inmiddels zijn er meer dan honderd mensen gearresteerd, waaronder verschillende protestleiders, (burger)journalisten en gewone demonstranten. Hen worden aanklachten als “het in gevaar brengen van de nationale veiligheid” en “poging tot massamoord” aangerekend. Daarnaast is de provincie Al Hoceima ondertussen ook nog belegerd door de Marokkaanse gendarmerie, het leger en speciale veiligheidstroepen.

Twee van de recente gearresteerden zijn Silya Ziani en Bouchra El Yahyaoui. Silya Ziani stond altijd vooraan bij de protesten en Bouchra El Yahyaoui heeft een interview afgegeven aan een Frans medium, waarna ze meteen een arrestatiebevel thuis kreeg afgeleverd. Naast deze golf aan arrestaties wordt de Hirak, waaronder ook de vrouwenbeweging, met zeer harde hand belemmerd zich te organiseren en te demonstreren. Deze inbreuk op de mensenrechten en de golf aan arrestaties op politieke gronden vormt de aanleiding voor deze mars.

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft in een eerder rapport bericht over stelselmatige martelpraktijken door de Marokkaanse veiligheidsdiensten. Mishandeling, verdrinking, verstikking, psychologisch en seksueel geweld, waaronder verkrachting en de dreiging van verkrachting, worden regelmatig toegepast door Marokkaanse veiligheidsdiensten. Deze martelpraktijken hebben veelal als doel een bekentenis te forceren. Demonstranten en activisten zijn vaak het slachtoffer van dit geweld. Dit wordt bevestigd door recente gesprekken met demonstranten en activisten die opgepakt zijn door de Marokkaanse autoriteiten. De arrestanten die met hun advocaten hebben kunnen spreken, tonen zichtbare tekenen van lichamelijke en psychische mishandeling, zijn bedreigd met verkrachting en hebben andere vormen van marteling doorstaan. Daarbovenop zijn er pagina’s toegevoegd aan de verhoorverslagen nadat de gearresteerde activisten de verslagen hadden ondertekend. Deze vormen van gerapporteerd staatsgeweld maken dat wij ons ernstige zorgen maken om de gearresteerde activisten van de volksbeweging. Wij maken ons met name zorgen om Silya Ziani, Bouchra El Yahyaoui en andere vrouwen van de volksbeweging die willekeurig worden gearresteerd. In dit repressief Marokkaans systeem zijn vrouwen juist extra kwetsbaar.

Wij roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van Silya Ziani, Bouchra El Yahyaoui en de andere politieke gevangenen. Wij eisen dat de Marokkaanse overheid zich houdt aan haar eigen grondwet (2) en de internationale verdragen inzake het tegengaan van martelpraktijken. Wij eisen dat de universele mensenrechten en de vrijheden die daarbij horen – het recht op vrijheid van demonstratie, de persvrijheid, recht op organisatie en de vrijheid van meningsuiting – worden gerespecteerd en gewaarborgd door de Marokkaanse overheid.(3) Verder valt niet uit te sluiten dat er in Nederland een actieve solidariteit bestaat voor de Hirak; daarom eisen wij dat de Nederlandse staat de universele mensenrechten voor al haar burgers garandeert, ook voor haar burgers met een dubbele nationaliteit als zij zich bevinden in het land van herkomst of andere landen waar dat niet gewaarborgd wordt. Tot slot eisen wij dat de Marokkaanse overheid werk maakt van de belofte om in actie te komen aangaande de mensenrechten en vrouwenrechtenverdragen die ondertekend zijn. Zeker gezien het feit dat Marokko recentelijk tot vice-president van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is verkozen. Wij zijn solidair met de vrouwen van de Rif en de Hirak en hun strijd voor een betere toekomst! Betuig je steun aan de vrouwen van de Rif en de Hirak. Loop met ons mee in Amsterdam op zondag 18 juni!”

Harry Westerink

Noten van de MVVN
1. Eisen die gegarandeerd staan in artikel 31, 35, 36, 136, 139, 142, 155 en 167 van de Marokkaanse grondwet.
2. Artikel 22 en 23 van de Marokkaanse grondwet. Zie ook het VN-verdrag tegen marteling dat door Marokko op 8 januari 1986 al was ondertekend, specifiek artikel 2.2 waarin staat dat geen enkele omstandigheid, zoals oorlog of interne politieke instabiliteit, als rechtvaardiging aangeroepen mag worden voor marteling.
3. Artikel 25, 28 en 29 van de Marokkaanse grondwet.