Sociale huurwoningen worden asociaal duur

Donnerhuren.
De huur van vrijkomende sociale huurwoningen gaat als gevolg van het afbraakbeleid van het kabinet Bruin I fors omhoog. Woningbouwcorporaties zullen hun huren de komende jaren gemiddeld met ruim 13 procent verhogen. Bijna een derde van de corporaties in woningnoodgebieden laat de huren nog eens extra stijgen. Aldus recent onderzoek van de Woonbond, de landelijke belangenorganisatie voor huurders.

Volgens de Woonbond komt de woningmarkt nog meer op slot te zitten. “Het loopt echt de spuigaten uit”, aldus Woonbond-directeur Ronald Paping. “Sociale huurwoningen worden onbetaalbaar voor de lagere inkomens. Vrijwel niemand verhuist meer, zodat de doorstroming historisch laag is. Starters en doorstromers moeten immers torenhoge huren betalen.” In euro’s uitgedrukt betekent het dat de huren met gemiddeld 55 euro per maand omhoog gaan. De hoogste huren zijn te vinden in de Randstad en vooral in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Het kabinet heeft de maximumhuren in woningnoodgebieden per 1 oktober 2011 opgetrokken met maximaal 123 euro door het toekennen van extra woningwaarderingspunten. Terwijl de staat van de woningen hetzelfde blijft, kunnen de corporaties de woningen extra waarderen met deze “schaarstepunten”, waardoor ze de huren nog eens extra mogen verhogen. Die nare maatregel hebben we te danken aan ex-minister Piet Hein Donner, die onlangs naar de Raad van State overstapte. Uit het Woonbond-onderzoek blijkt dat 30 procent van de corporaties de “Donnerpunten” doorberekend. Nieuwe huurders worden daarvan flink de dupe.

Bij veel corporaties dreigen de huren door toedoen van de Donnerpunten boven de huurliberalisatiegrens uit te komen, waardoor huurders geen huurtoeslag meer kunnen krijgen en de woningen onbetaalbaar worden. Zo daalt het aandeel goedkopere huurwoningen ten opzichte van het percentage duurdere woningen. Ondertussen probeert minister Henk Kamp ondanks flinke protesten nog steeds om bijstandsgerechtigden een verhuisplicht op te leggen in het geval dat er elders in Nederland, waar dan ook, werk voor hen is. Mocht dat schofterige plan doorgang vinden, dan zullen ze genoegen moeten nemen met een container, een caravan of tent op een camping, logeeradressen bij familie of vrienden, of overnachting in de open lucht, in een park of portiek naar keuze.

Op initiatief van het actiecomité Huurders Bedonnerd is onlangs het Meldpunt Donnerhuren geopend, waar huurders kunnen melden welke problemen ze ondervinden door de veel hogere aanvangshuren in woningnoodgebieden. Het meldpunt verzamelt ervaringsverhalen van gedupeerde huurders om de gevolgen van het rampzalige huurbeleid zichtbaar te maken. Het actiecomité eist dat het asociale huurbeleid van tafel gaat.

Harry Westerink