Solidariteit met Kobani! Steun het Koerdische verzet!

Kobanie resiste!
Kobanie resiste!

Vanavond sprak er een vertegenwoordiger van de Syrisch-Koerdische organisatie PYD op de discussiebijeenkomst “Solidarity with Kobane” in Amsterdam. Er waren 65 mensen aanwezig van diverse organisaties. Grenzeloos, de Internationale Socialisten, Doorbraak en ReInform presenteerden er onderstaande solidariteitsverklaring. We vragen iedereen om deze oproep te ondertekenen en verder te verspreiden. Ondertekenen kan via een e-mail naar redactie@grenzeloos.org. We roepen ook op tot financiële steun aan het verzet in Kobani en van de Koerdische beweging. Donaties kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL25 INGB 0005 5716 38, t.n.v. Grenzeloos, o.v.v. “Kobani”.

Solidariteit met Kobani! Steun het Koerdische verzet!

De fundamentalistische extremisten van IS hebben het bloed van duizenden aan hun handen. De regering van Irak is niet in staat geweest hen te stoppen en verzaakt in deze strijd. De Syrisch-Koerdische PYD biedt echter hardnekkig verzet. Zij hebben vluchtende Ezidi’s gered en helpen met het organiseren van zelfverdedigingstroepen. Zij zijn het meest effectieve verzet tegen de terreur van IS gebleken. Al wekenlang valt IS de Koerdische stad Kobani aan die wordt verdedigd door de PYD en hun Arabische bondgenoten. Het moedige verzet van de verdedigers heeft tot nu toe een nieuw bloedbad voorkomen.

De Turkse regering heeft de grens gesloten en blokkeert versterkingen bestemd voor Kobani. De stad is aan drie zijden omsingeld door IS en bijna geen wapens bereiken de verdedigers. IS beschikt over meer geavanceerde wapens en de financiële steun van internationale fundamentalistische netwerken.

IS is erop uit om de autonome Koerdische regio’s in Syrië, bekend als Rojava, te vernietigen. In deze regio’s poogt de Koerdische beweging een samenleving op te bouwen die gebaseerd is op zelfbestuur en gelijkwaardigheid – ongeacht religie, nationaliteit of sekse. Een maatschappijvisie als deze is een bedreiging voor de extreem-rechtse IS en de chauvinistische Turkse regering van Erdogan.

De internationale gemeenschap, in de eerste plaats de Verenigde Staten en de Europese Unie, toont opnieuw dat de levens van Koerden en hun recht op zelfbeschikking geen prioriteiten zijn. Er is praktisch niets gedaan om Turkije onder druk te zetten om de grens te openen voor Koerden of om de opmars van IS te stoppen. De VS en de EU laten opnieuw zien enkel geïnteresseerd te zijn in het veilig stellen van hun eigen economische en geopolitieke belangen in de regio.

Wij, linkse activisten in Nederland, zijn ervan overtuigd dat de verdediging van Rojava en Kobani steun verdient. We beseffen dat we slechts een klein verschil kunnen maken, maar voelen ons verplicht om een concrete bijdrage te leveren. De afgelopen tijd hebben ondersteuners van de Koerdische beweging diverse solidariteitsacties georganiseerd. Wij steunen deze acties en roepen iedereen op om eraan deel te nemen.

De fundamentalistische terreur van IS kan het effectiefst lokaal worden bestreden, in een strijd tegen religieus sektarisme, racisme en nationalistisch chauvinisme. IS bestrijden vereist druk op de Turkse regering om te stoppen met hun pogingen om de fundamentalisten te gebruiken als wapen tegen de Koerdische beweging. De Turkse regering moet gedwongen worden om een einde te maken aan de gewelddadige repressie van de solidariteitsbeweging in Turkije.

Wij steunen de eis van de PYD en de internationale solidariteitsbeweging dat Turkije de grens opent, niet voor IS-strijders, maar voor versterkingen en voorraden naar Kobani. Net als de PYD wijzen wij elke interventie van het Turkse leger af om bijvoorbeeld een ‘bufferzone’ in de regio in te richten. Wij veroordelen het criminaliseren van de Koerdische beweging en de repressie in Turkije.

We roepen op tot financiële steun aan het verzet in Kobani en van de Koerdische beweging. Donaties kunnen worden overgemaakt naar bankrekening NL25 INGB 0005 5716 38, t.n.v. Grenzeloos, o.v.v. “Kobani”.

Biji berxwedane Rojava! Lang leve het verzet van Rojava!

Al het geld zal worden gedoneerd aan de PYD die het verzet in Kobani en Rojava organiseert. Zij zullen beslissen over hoe het geld besteed zal worden. De PYD is een legale organisatie – er is geen wettelijk bezwaar tegen steun.

Ondertekenaars:

Grenzeloos
Internationale Socialisten
Doorbraak
ReInform

(We vragen iedereen om deze oproep te ondertekenen en verder te verspreiden. Ondertekenen kan door middel van een e-mail naar redactie@grenzeloos.org)