SP stelt Kamervragen na ons rapport over overheidssteun aan de Grijze Wolven

Het logo van de Turkse extreem-rechtse partij Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), waar de Turkse Federatie Nederland (TFN) onderdeel van uitmaakt.

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van SZW over de overheidssteun aan de Grijze Wolven. Van Dijk stelde de vragen na publicatie van ons rapport “De hand van de overheid voedt nog altijd de Grijze Wolven” dat vandaag verscheen.

Tien gemeenten in Nederland blijken nog altijd de ultra-nationalistische Turkse Grijze Wolven te steunen. Die doen zich naar de Nederlandstalige meerderheid en gemeentelijke instanties voor als onschuldige sociaal-culturele organisaties. Zo weten ze in een reeks steden goede contacten te onderhouden met gemeentebesturen die hen voorzien van structurele en incidentele subsidies en andere faciliteiten. Het gaat om de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Beverwijk, Den Haag, Dordrecht, Hengelo, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam en Soest.

De vragen van Van Dijk luiden:

1. Wat is uw oordeel over het rapport “De hand van de overheid voedt nog altijd de Grijze Wolven”, waarbij 22 gemeenten zijn onderzocht op hun banden met de Grijze Wolven?

2. Deelt u de conclusie dat er tien gemeenten zijn die direct of indirect steun verlenen aan de Grijze Wolven?

3. Vindt u het aanvaardbaar dat een extreem-rechtse organisatie subsidie en/of andere diensten ontvangt van gemeenten? Zo nee, hoe gaat u deze steunverlening stopzetten?

4. Deelt u de conclusie van het rapport dat “gemeenten TFN-lidorganisaties niet langer moeten beschouwen als onschuldige clubjes, maar hen moeten herkennen als ultra-nationalisten en de ondersteuningskraan onmiddellijk moeten dichtdraaien”?

5. Bent u bereid om de steun van overheden aan de Grijze Wolven verder te onderzoeken en zo nodig maatregelen te nemen?

Doorbraak vraagt de betreffende gemeenten onmiddellijk alle materiële en immateriële steun aan de Grijze Wolven te stoppen en in de toekomst alerter te reageren op hun verzoeken. Voor alle extreem-rechtse organisaties dient men dezelfde criteria te hanteren, of ze nu hun wortels elders hebben of niet: wie ultra-nationalistische en fascistische ideeën promoot, verdient geen enkele steun. De Grijze Wolven verkondigen een agressief nationalistische boodschap, verspreiden haat tegen onder meer Armeniërs en politieke tegenstanders en vereren leiders die er hun levenswerk van hebben gemaakt om antisemitische en Groot-Turkse ideeën te promoten.

Eric Krebbers